Voľby riadiaceho orgánu

Voľby riadiaceho orgánu Výbor SSK sa uskutočnia 17.12.2021 na obdobie 2022 -2026.

Miesto konania: Bratislava / bude upresnené

Čas konania: 17.12.2021, 9:00 -11:00 hod

Zúčastniť sa a hlasovať môžu len aktívni členovia SSK (s platným členstvom).


Čítať viac

Stanovy SSK

Slovenská spoločnosť pre kvalitu je dobrovoľné, neziskové, záujmové združenie občanov a právnických osôb s pôsobnosťou na území SR. Našim poslaním je pomocou činností a aktivít združovať členov v záujme zvyšovania povedomia o kvalite a úrovne kvality života v spoločnosti.

Čítať viac

Podmienky členstva

Členmi spoločnosti môžu byť fyzické a právnické osoby, ktoré v súlade s poslaním a predmetom činnosti spoločnosti uznávajú Stanovy spoločnosti. Členstvo v spoločnosti neovplyvňuje samostatnú právnu subjektivitu členov spoločnosti.

Čítať viac

Podpora 2% dane

Vážení priatelia kvality,

dovoľujeme si Vás osloviť v dobe, keď máte možnosť rozhodnúť sa, komu poukážete 2 % z Vašich zaplatených daní za minulý rok. O túto možnosť sa uchádza aj Slovenská spoločnosť pre kvalitu.

Čítať viac

Prečo byť členom?

Členstvom v Slovenskej spoločnosti pre kvalitu sa stanete súčasťou etablovaného a uznávaného profesijného združenia, ktoré je uznávaným partnerom na Slovensku  v oblasti kvality už od roku 1993. Pridáte sa do organizácie, ktorá ponúka mnohé benefity pre trvalo udržateľný rozvoj kvality života v najvšeobecnejšom zmysle slova.

Čítať viac

Členské poplatky

Platnosť členského príspevku na obdobie 1 roka od dátumu zaplatenia členského poplatku.

Prihlášky elektronicky na www.ssk.sk


O čo sa snažíme...

• Tvorba siete (network) špecialistov v oblasti manažérskych systémov riadenia kvality, environmentu, bezpečnosti práce,...

• Poskytovanie priestoru a príležitostí pre výmenu skúseností členov SSK ako aj sympatizantov

• Premostenie európskych aktivít v oblasti manažérskych systémov riadenia na potreby a záujmy slovenských subjektov


Jednotlivé členské poplatky si môžete pozrieť tu:

Členské poplatky pre rok 2022 - 2023

Čítať viac