Členské poplatky

Platnosť členského príspevku na obdobie 1 roka od dátumu zaplatenia členského poplatku.

Prihlášky elektronicky na www.ssk.sk


O čo sa snažíme...

• Tvorba siete (network) špecialistov v oblasti manažérskych systémov riadenia kvality, environmentu, bezpečnosti práce,...

• Poskytovanie priestoru a príležitostí pre výmenu skúseností členov SSK ako aj sympatizantov

• Premostenie európskych aktivít v oblasti manažérskych systémov riadenia na potreby a záujmy slovenských subjektov


Jednotlivé členské poplatky si môžete pozrieť tu:

Členské poplatky pre rok 2022 - 2023