Aktuálne školenia

Školenie Začiatok Trvanie Forma Jazyk Detaily
ID 353 Skúška audítora procesu VDA 6.3 09.12.2022 08:00 1 den prezenčne SK Viac info
ID 503 PSCR 14.12.2022 08:00 2 dni prezenčne SK Viac info
Neistoty merania 21.12.2022 08:00 1 den on-line SK Viac info
ID 417 Core Tools 10.01.2023 08:00 2 dni on-line SK Viac info
ID 381 Kvalifikácia audítora procesu VDA 6.3, vydanie 2023 23.01.2023 08:00 4 dni prezenčne SK Viac info
ID 382 Skúška kvalifikácie audítora procesu VDA 6.3, vydanie 2023 27.01.2023 08:00 1 den prezenčne SK Viac info
ID 417 Core Tools 02.02.2023 08:00 2 dni on-line SK Viac info
ID 381 Kvalifikácia audítora procesu VDA 6.3, vydanie 2023 13.02.2023 08:00 4 dni prezenčne SK Viac info
ID 503 PSCR 15.02.2023 08:00 2 dni on-line SK Viac info
ID 318 VDA 6.5 Audit produktu 17.02.2023 08:00 1 den on-line SK Viac info
ID 382 Skúška kvalifikácie audítora procesu VDA 6.3, vydanie 2023 17.02.2023 08:00 1 den prezenčne SK Viac info

Zmena adresy na doručovanie písomností

Vážení,

dovoľujeme si Vás informovať o zmene poštovej adresy na doručovanie písomností nasledovne:

Poštová adresa na doručovanie písomností
Slovenská spoločnosť pre kvalitu
Koceľova 15
821 08 Bratislava

Čítať viac

Slovenská spoločnosť pre kvalitu

SSK je dobrovoľné, neziskové, záujmové združenie občanov a právnických osôb s pôsobnosťou na území SR. Naším poslaním je pomocou činností a aktivít združovať členov v záujme zvyšovania povedomia aúrovne kvality v spoločnosti.

Čítať viac

Politika, ciele, vízia

Čítať viac