Aktuálne školenia

Školenie Začiatok Trvanie Forma Jazyk Detaily
Požiadavky normy ISO 19011:2018 02.10.2023 08:00 1 den on-line SK Viac info
Firemný metrológ 04.10.2023 08:00 1 den on-line SK Viac info
Metóda riešenia problémov - Problem solving methods new 04.10.2023 08:00 1 den prezenčne SK Viac info
Global MMOG/LE STANDARD prechod z verzie V5 na V6 05.10.2023 08:00 2 dni on-line SK Viac info
ID 417 Core Tools 05.10.2023 08:30 2 dni prezenčne SK Viac info
Štíhla výroba 06.10.2023 08:00 1 den on-line SK Viac info
CSR3 of Stellantis - Špecifické požiadavky spoločnosti Stellantis 09.10.2023 08:00 2 dni on-line SK Viac info
Cirkulárna ekonomika a stratégie udržateľnosti new 09.10.2023 08:00 1 den on-line SK Viac info
VDA Analysis Tools 2.0 2023 10.10.2023 08:00 1 den on-line SK Viac info
ID 381 Kvalifikácia audítora procesu VDA 6.3, vydanie 2023 new 16.10.2023 08:30 4 dni prezenčne SK Viac info
Požiadavky normy ISO 50001:2018 (systém energetického manažérstva) 18.10.2023 08:00 1 den on-line SK Viac info
Integrovaný manažérsky systém - IMS 19.10.2023 08:00 2 dni prezenčne SK Viac info
ID 973 VDA 19.1 Technická čistota v automobilovom priemysle new 19.10.2023 08:00 2 dni prezenčne SK Viac info
IMDS (International Material Data System) 20.10.2023 08:00 1 den on-line SK Viac info
Manažment rizík 20.10.2023 08:00 1 den on-line SK Viac info
ID 382 Skúška kvalifikácie audítora procesu VDA 6.3, vydanie 2023 new 20.10.2023 08:00 1 den prezenčne SK Viac info
ID 333 VDA 6.3 Upgrade z 2016 na 2023 new 20.10.2023 13:00 1 den on-line SK Viac info
Formel Q - Špecifické požiadavky VW Group / Aktualizované požiadavky 2022 25.10.2023 08:00 2 dni on-line SK Viac info
Formel Q - Špecifické požiadavky VW Group / Aktualizované požiadavky 2022 25.10.2023 08:00 2 dni prezenčne SK Viac info
ID 503 PSCR Zmocnenec za bezpečnosť a zhodu produktu 26.10.2023 08:00 2 dni on-line SK Viac info
ID 503 PSCR Product Safety & Conformity Representative 30.10.2023 08:00 2 dni on-line EN Viac info
Analýza chýb z poľa / NTF proces 31.10.2023 08:00 1 den on-line SK Viac info
ID 410 VDA2 Uvoľnenie výrobného procesu a produktu 02.11.2023 08:00 2 dni prezenčne SK Viac info
Global MMOG/LE STANDARD V6 02.11.2023 08:00 2 dni on-line SK Viac info
ID 333 VDA 6.3 Upgrade z 2016 na 2023 new 02.11.2023 08:30 1 den on-line SK Viac info
ID 333 VDA 6.3 Upgrade z 2016 na 2023 new 02.11.2023 13:00 1 den on-line SK Viac info
ID 318 VDA 6.5 Audit produktu 09.11.2023 08:00 1 den on-line SK Viac info
ID 417 Core Tools 09.11.2023 08:30 2 dni on-line SK Viac info
PLÁN KONTROLY A RIADENIA (CONTROL PLAN) 10.11.2023 08:00 1 den on-line SK Viac info
Požiadavky systému HACCP new 10.11.2023 08:00 1 den on-line SK Viac info
Požiadavky normy ISO 19011:2018 13.11.2023 08:00 1 den on-line SK Viac info
ID 211 Auditor IATF 16949 1. a 2. stranou 14.11.2023 08:00 3 dni prezenčne SK Viac info
Analýza meracích systémov podľa VDA 5 15.11.2023 08:00 2 dni prezenčne SK Viac info
ID 410 VDA2 Uvoľnenie výrobného procesu a produktu 15.11.2023 08:00 2 dni prezenčne SK Viac info
ID 503 PSCR Zmocnenec za bezpečnosť a zhodu produktu 15.11.2023 08:00 2 dni prezenčne SK Viac info
ID 381 Kvalifikácia audítora procesu VDA 6.3, vydanie 2023 new 20.11.2023 08:30 4 dni prezenčne SK Viac info
ID 382 Skúška kvalifikácie audítora procesu VDA 6.3, vydanie 2023 new 24.11.2023 08:00 1 den prezenčne SK Viac info
ID 333 VDA 6.3 Upgrade z 2016 na 2023 new 24.11.2023 13:00 1 den on-line SK Viac info
Firemný metrológ 06.12.2023 08:00 1 den on-line SK Viac info
Formel Q - Špecifické požiadavky VW Group / Aktualizované požiadavky 2022 07.12.2023 08:00 2 dni on-line SK Viac info
ID 417 Core Tools 07.12.2023 08:30 2 dni on-line SK Viac info
ID 341 Workshop - VDA 6.3 Procesný audítor 08.12.2023 08:30 1 den on-line SK Viac info
ID 381 Kvalifikácia audítora procesu VDA 6.3, vydanie 2023 new 11.12.2023 08:30 4 dni prezenčne SK Viac info
ID 318 VDA 6.5 Audit produktu 14.12.2023 08:00 1 den on-line SK Viac info
ID 382 Skúška kvalifikácie audítora procesu VDA 6.3, vydanie 2023 new 15.12.2023 08:00 1 den prezenčne SK Viac info

Zmena adresy na doručovanie písomností

Vážení,

dovoľujeme si Vás informovať o zmene poštovej adresy na doručovanie písomností nasledovne:

Poštová adresa na doručovanie písomností
Slovenská spoločnosť pre kvalitu
Koceľova 15
821 08 Bratislava

Čítať viac

Slovenská spoločnosť pre kvalitu

SSK je dobrovoľné, neziskové, záujmové združenie občanov a právnických osôb s pôsobnosťou na území SR. Naším poslaním je pomocou činností a aktivít združovať členov v záujme zvyšovania povedomia aúrovne kvality v spoločnosti.

Čítať viac

Politika, ciele, vízia

Čítať viac