VDA školenia – Online kvíz Core Tools

Úspešné absolvovanie tohto online kvízu je potrebné, ak chcete:

  • rozšíriť svoj existujúci certifikát audítora procesu VDA 6.3 (2016) pre tých, ktorým skončila platnosť k 31.12.2022
  • absolvovať po prvýkrát skúšku audítora procesu VDA 6.3 (ID 382)
  • alebo absolvovať po prvýkrát skúšku audítora 1./2. strany IATF 16949.

 

Dôležité informácie pred pristúpením ku kvízu:

 

Celosvetová štúdia VDA QMC o automobilovom priemysle ukázala, že základné automotive nástroje (automotive metódy a nástroje kvality) nie sú vždy adekvátne používané. Z tohto dôvodu boli zodpovedajúcim spôsobom zmenené požiadavky na kvalifikáciu VDA pre systémových a procesných audítorov a bola doplnená téma základných nástrojov pre automotive priemysel. Prostredníctvom on-line kvízu o automotive metódach a nástrojoch kvality automobilov, môžu audítori preveriť a potvrdiť svoje odborné vedomosti v oblasti automotive nástrojov. Cez nasledujúci odkaz sa dostanete priamo na automotive Core tools on-line kvíz VDA QMC.

 

On-line kvíz pozostáva z 30 otázok, z ktorých musí byť správne zodpovedaných najmenej 70% (21 otázok). Každá otázka obsahuje štyri možné odpovede, iba jedna z nich je správna. Na zodpovedanie 30 otázok máte celkom 60 minút.

 

Poznámka: K dispozícii máte iba jeden pokus a on-line kvíz nie je možné opakovať.

 

Po odoslaní odpovedí, obdržíte okamžite výsledok o absolvovaní kvízu (úspešný/neúspešný). Po úspešnom dokončení, máte možnosť stiahnuť si osvedčenie o úspešnom absolvovaní kvízu vo formáte PDF ako dôkaz.

 

Týmto potvrdením môžete doplniť svoju žiadosť týkajúcu sa:

  • rozšírenia (obnovenia) kvalifikácie audítora procesu VDA 6.3 (2016) (ID 340)
  • skúšky pre audítora procesu VDA 6.3 (ID 382 alebo ID 321),
  • skúšky pre audítora 1./2.strany IATF 16949 (ID 250 alebo ID 221)

zodpovedajúcim spôsobom a predložíte všetky dokumenty vzdelávacej organizácii (VDA QMC alebo licenčný partner).

 

V prípade, že kvízom účastník neprejde, musí absolvovať licencované školenie „Automotive Core Tools for System and Process Auditors“ (ID 417). Je potrebné v tomto prípade kontaktovať národnú vzdelávaciu organizáciu VDA QMC alebo licenčného partnera (ssk@ssk.sk alebo trainings@ssk.sk).

 

Poznámka: Výsledkom bude iba počet správne/nesprávne zodpovedaných otázok. Nesprávne zodpovedané otázky sa nezobrazia a účastník kvízu nedostanete opravu riešenia.

 

Účastník kvízu sa prihlasuje pomocou svojho mena a priezviska a svojej aktuálnej e-mailovej adresy. Viacnásobné alebo falošné registrácie budú vylúčené z účasti v on-line kvíze.

 

Odkaz na Online kvíz:

v slovenčine: https://vdaqmccoretools.blinkit.de/courses/CP7piB6mrDAFBcnRg 

v angličtine:  https://vda-qmc.de/aus-und-weiterbildung/automotive-core-tools-online-quiz/