VDA školenia - ID 340 Renewal – obnova karty audítora VDA 6.3

Platnosť certifikátu audítora procesu VDA 6.3 je 3 roky. Požiadať o obnovu je potrebné minimálne 3 mesiace pred jeho platnosťou. Pokiaľ žiadateľ splní požiadavky uvedené prihláške absolvovanie skúšky ID 353 audítora procesu VDA 6.3 nie je potrebná.

Obnova / Renewal je v licencii VDA QMC Berlín. Požiadavky na obnovu audítora procesu VDA 6.3 platia do vydania novej verzie VDA 6.3 (aktuálna verzia z roku 2016), nová verzia by mala byť k dispozícii v 1. kvartáli 2023.

 

Od 1.10.2021 sa karty audítorov procesu nevydávajú a účastníci získavajú len elektronický certifikát s číslom audítora a dátumom splatnosti 3 roky.


Cena obnovy / renewal je: 165 Euro + DPH (osoba)

Postup k obnove  /renewal: 

1.Vyplniť prihlášku a doložiť všetky potrebné doklady v elektronickej podobe e-mailom na: trainings@ssk.sk

2.  Predložiť kópiu certifikátu ID 315 VDA 6.3 (4-dňové školenie, vydanie 2016). 

3. Vydokladovanie 5 procesných auditov v rozsahu minimálne 10 auditodní. Minimálne v jednom prípade doložiť auditovanie každého prvku P2 – P7.

Alebo, 

ak žiadateľ nevie preukázať požadovaný počet auditodní, musí absolvovať školenie ID341 workshop VDA6.3 

4.Predložiť kópiu certifikátu ID 417 Core Tools, 2-dňové licencované školenie VDA alebo predložiť potvrdenie o úspešnom absolvovaní on-line kvízuhttps://www.ssk.sk/online kvíz


v slovenčine: https://vdaqmccoretools.blinkit.de/courses/CP7piB6mrDAFBcnRg

v angličtine: https://vda-qmc.de/aus-und-weiterbildung/automotive-core-tools-online-quiz/ 


UPOZORNENIE: Účastník má len jeden pokus kvíz absolvovať. Ak kvízom neprejde, musí absolvovať licencované školenie ID 417 Core Tools v rozsahu 2 dni.