VDA školenia - ID 386 Renewal – obnova certifikátu audítora procesu VDA 6.3

Požiadať o obnovu je potrebné minimálne 3 mesiace pred skončením jeho platnosťi. Ak žiadateľ nesplní požiadavky uvedené v prihláške, je potrebné absolvovanie skúšky ID 382 audítora procesu VDA 6.3, vydanie 2023.

Od 1.10.2021 sa karty audítorov procesu nevydávajú a účastníci získavajú len elektronický certifikát s číslom audítora a dátumom splatnosti 5. rokov.


Cena obnovy / renewal je: 165 Euro bez DPH (osoba)

Postup k obnove  /renewal: 

Požiadavky k obnove/predĺženiu platnosti certifikátu audítora procesu VDA6.3:

  • predložiť kópiu certifikátu ID 315 VDA 6.3 (aktuálne platného, vydanie 2016)
  • predložiť kópiu certifikátu ID 333 VDA 6.3 Upgrade z 2016 na 2023
  • vydokladovať 5 procesných auditov v rozsahu minimálne 10 auditodní. Minimálne v jednom prípade doložiť auditovanie každého prvku P2 - P7.

    alebo, 

  ak žiadateľ nevie preukázať požadovaný počet auditodní, musí absolvovať školenie 

   ID341 workshop  VDA6.3