VDA školenia - ID 340 Renewal – obnova certifikátu audítora procesu VDA 6.3

Platnosť certifikátu audítora procesu VDA 6.3 je 3 roky. Požiadať o obnovu je potrebné minimálne 3 mesiace pred skončením jeho platnosťi. Ak žiadateľ nesplní požiadavky uvedené prihláške, je potrebné absolvovanie skúšky ID 353 audítora procesu VDA 6.3.

Obnova / Renewal je v licencii VDA QMC Berlín. Požiadavky na obnovu audítora procesu VDA 6.3 platia do vydania novej verzie VDA 6.3 (aktuálna verzia z roku 2016). Nová verzia bude v platnosti od 1. januára 2023.

 

Od 1.10.2021 sa karty audítorov procesu nevydávajú a účastníci získavajú len elektronický certifikát s číslom audítora a dátumom splatnosti 3 roky.


Cena obnovy / renewal je: 165 Euro bez DPH (osoba)

Postup k obnove  /renewal: 

Požiadavky k obnove/predĺženiu platnosti certifikátu audítora procesu VDA6.3:

  • predložiť kópiu certifikátu ID 315 VDA 6.3 (4-dňové školenie, vydanie 2016)
  • vydokladovať 5 procesných auditov v rozsahu minimálne 10 auditodní. Minimálne v jednom prípade doložiť auditovanie každého prvku P2 - P7.

    alebo, 

  ak žiadateľ nevie preukázať požadovaný počet auditodní, musí absolvovať školenie 

   ID341 workshop  VDA6.3 

  • predložiť kópiu certifikátu ID 417 Core Tools, 2-dňové licencované školenie VDA alebo predložiť potvrdenie o úspešnom absolvovaní on-line kvízuhttps://www.ssk.sk/online kvíz


v slovenskom jazyku: https://vdaqmccoretools.blinkit.de/courses/CP7piB6mrDAFBcnRg

v anglickom jazyku: https://vda-qmc.de/aus-und-weiterbildung/automotive-core-tools-online-quiz/ 


UPOZORNENIE: Účastník má jeden pokus kvíz absolvovať. Ak kvízom účastník neprejde, musí absolvovať licencované školenie ID 417 Core Tools v rozsahu 2 dní.