Potvrdenie o licenčnom partnerstve

Centrum manažérstva kvality (QMC) v rámci nemeckej Asociácie automobilového priemyslu (VDA) so sídlom v Berlíne vytvorilo celosvetovú sieť licenčných partnerov, ktorí poskytujú zákazníkom v nemeckom automobilovom a dodávateľskom priemysle licencované kvalifikačné opatrenia podľa noriem VDA na miestnej úrovni v národných/regionálnych jazykoch. Tým zabezpečuje trvalé a konzistentné vzdelávanie a rozvoj kompetencií odborníkov v automobilovom priemysle po celom svete.

Slovenská spoločnosť pre kvalitu – SSK je oficiálnym licenčným partnerom VDA QMC v Slovenskej republike.