EOQ Congress 2024

First European Congress on Improvement initiatives. The European Quality Congress has been am annual event since 1957.


Čítať viac

28. ročník medzinárodnej konferencie

28. ročník medzinárodnej konferencie pri príležitosti Svetového dňa kvality a Európskeho týždňa kvality 2024

Motto: Kvalita pre budúcnosť

Svet okolo nás sa mení. V mnohých oblastiach považujeme tieto zmeny za pozitívne, mnohé aspekty týchto zmien prinášajú aj negatívne dopady. Zrýchľovanie, zjednodušovanie, sprístupňovanie, technická podpora na strane jednej. Tlak na reakčné časy a schopnosť rýchlo a presne reagovať, komplexnosť riešení a ich súvislosti, riziko falošných a nesprávnych informácií, nedostatok technickej podpory na strane druhej.

Aj tento rok chceme otvoriť témy, ktoré rezonujú už dnes v komunite odborníkov a manažérov venujúcich sa systémom riadenia. Sú to témy, ktoré získavajú čoraz viac pozornosti, lebo sú aj témami budúcnosti a v závislosti od toho, ako ich uchopíme, sa odvíja aj úspešnosť našej vlastnej profesionálnej existencie.

Budeme sa venovať a diskutovať na témy udržateľnosti a environmentálnych faktorov, kybernetickej bezpečnosti a riadenia informácií, moderných trendov testovania a skúšania, novým požiadavkám v špecifických oblastiach priemyslu, poskytovania služieb aj verejnej správy, digitalizácie a aizácie. V druhej časti konferencie sa budeme venovať špecifickým oblastiam riadenia systémov manažérstva v sekciách (VDA, zdravotnícke pomôcky a iné). A samozrejme nebude chýbať ani spoločenská časť spojená s oceňovaním prínosov k rozvoju kvality v SR.
Pretože vzťahy a komunikácia sú tiež oblasťou rozvoja kvality pre budúcnosť.

Srdečne Vás pozývame na konferenciu a tešíme sa na Vašu účasť.

Prihlásiť sa online

Tím Slovenskej spoločnosti pre kvalitu

Čítať viac

ŠTUDENTSKÁ SÚŤAŽ „BE IN DO LEAN“

Vážení študenti, vážení vedúci študentkých prác,

vážené dámy, vážení páni,

 

Slovenská spoločnosť pre kvalitu ako národná autorita a zástupca SR v nadnárodných organizáciách zameraných na manažérstvo kvality a rozvoj v oblasti kvality života (www.ssk.sk) organizuje celoslovenskú súťaž o najlepšiu študentskú prácu zameranú na jednu z nasledovných oblastí: Čítať viac

Manifest kvality 2021

Slovenská spoločnosť pre kvalitu sa pripája k Manifestu kvality 21. storočia, ktorý spája organizácie po celom svete v rámci Medzinárodnej akadémie kvality a vyzýva ku deklarácii kvality spojením rôznych sfér.

Manifest kvality 2021Čítať viac

Certifikát kvality ISO9001


"Slovenskej spoločnosti pre kvalitu bol na základe úspešného absolvovania certifikačného auditu udelený certifikát systému manažérstva kvality renomovaným orgánom CERTICOM".

Čítať viac

Global Collaboration Initiative

July 29, 2021 – ASQ, ASQExcellence (ASQE) and the European Organization for Quality (EOQ) have announced :

Čítať viac

Zmena adresy na doručovanie písomností

Vážení,

dovoľujeme si Vás informovať o zmene poštovej adresy na doručovanie písomností nasledovne:

Poštová adresa na doručovanie písomností
Slovenská spoločnosť pre kvalitu
Koceľova 15
821 08 Bratislava

Čítať viac

Slovenská spoločnosť pre kvalitu

SSK je dobrovoľné, neziskové, záujmové združenie občanov a právnických osôb s pôsobnosťou na území SR. Naším poslaním je pomocou činností a aktivít združovať členov v záujme zvyšovania povedomia aúrovne kvality v spoločnosti.

Čítať viac

Politika, ciele, vízia

Čítať viac