Q - profes: Zdravotnícke pomôcky

Q - profes: Zdravotnícke pomôcky | odborný workshop

Odvetvie zdravotníckych pomôcok čelí v posledných rokoch mnohým výzvam vrátane zvýšenej regulačnej kontroly, meniacej sa dynamiky trhu a vyvíjajúcich sa potrieb zákazníkov. Implementácia nového nariadenia o zdravotníckych pomôckach (MDR) v Európskej únii, ktorého cieľom je zlepšiť bezpečnosť a výkon zdravotníckych pomôcok, tiež zvýšila zložitosť tohto odvetvia. Cieľom Slovenskej spoločnosti pre kvalitu je vytvoriť platformu pre medical device profesionálov, aby sa mohli kontaktovať, učiť sa a spoločne rásť. Ako súčasť tohto záväzku, si Vás dovoľujeme pozvať na prvé podujatie Q – profes: Zdravotnícke pomôcky. Strávte s nami deň nabitý kvalitnými informáciami a zostaňte v obraze najnovších trendov a vývoja odvetvia zdravotníckych pomôcok. Svoje znalosti si obohatíte počas diskusie o nových termínoch
implementácie MDR či certifikačných procesoch pre distribútorov.

Tím Slovenskej spoločnosti pre kvalituProgram konferencie a organizačné pokyny nájdete na priložených odkazoch: Pozvánka - Q profes: Zdravotnícke pomôcky

Organizačné pokyny: 
Miesto konania: Reštaurácia 3EC, Červeník
Termín konania: 27. apríl 2023
Rokovací jazyk: slovenský, český
Prihlášky: on-line prihláška na konferenciu:

Prihlásiť sa online

alebo zašlite vyplnenú záväznú prihlášku e-mailom na adresu konferencie@ssk.sk. Prihlášky prosíme zaslať najneskôr do 18. apríla 2023.

Čítať viac

EOQ Congress 2023 – NEW NOW – 9 & 10 November, Porto/Gaia, PORTUGAL

Join us and celebrate the 2023 World Quality Day in the friendly environment of Portugal, by participating in the 64th EOQ Congress, that will take place on November 9th and 10th, in the city of Porto/Gaia. It was a long time and many thing have happened since the last EOQ Congress took place in Lisbon, back in 2019. Now the time is coming for all the quality community to join together again, in Porto, to celebrate quality in person (or online), learn and share how going back to quality may be the best way to face many of the challenges and risks that we are also facing.

Book the dates right now, and register to benefit from discounts and keep receiving additional information about this unforgettable event in 2023.

https://eoqcongress2023.apq.pt/


Čítať viac

XXVI. ročník medzinárodnej konferencie

XXVI. ročník medzinárodnej konferencie pri príležitosti Svetového dňa kvality a Európskeho týždňa kvality 2022

Motto: Prekročenie ďalšej hranice s kvalitou

Je kvalita ešte stále technickou disciplínou alebo filozofiou postavenou na hodnotovej orientácii firmy, spoločenstva, jednotlivca? Kladieme si ešte vôbec otázky a hľadáme na ne odpovede, alebo sme akceptovali nastavené mechanizmy riadenia a pravidlá pre opakované naplnenie očakávaní zainteresovaných strán?

Asi sme v rámci predošlých konferencií otvorili Pandorinu skrinku a teraz sa neustále vraciame k témam ako Kvalita 4.0, agilita, spoločenská zodpovednosť... Navyše sme si za posledné obdobie naložili aj nové témy ako reziliencia, vzdialené riadenie kvality, digitalizácia...

Pridajte sa k nám, zapojte sa do reflexie na aspoň časť zo širokého rozsahu tém súvisiacich s kvalitou života v tejto zvláštnej dobe. Prekročme ďalšiu hranicu s kvalitou.

Srdečne Vás pozývame na konferenciu a tešíme sa na Vašu účasť.

Tím Slovenskej spoločnosti pre kvalituProgram konferencie a organizačné pokyny nájdete na priložených odkazoch: Pozvánka a organizačné pokyny

Organizačné pokyny: 
Miesto konania: Hotel Panorama Resort, Štrbské pleso
Termín konania: 24. – 25. november 2022
Rokovací jazyk: slovenský, český, anglický
Prihlášky: on-line prihláška na konferenciu:

Prihlásiť sa online

alebo zašlite vyplnenú záväznú prihlášku e-mailom na adresu konferencie@ssk.sk. Prihlášky prosíme zaslať najneskôr do 21. novembra 2022.

Čítať viac

Resilience Summit 2022

Lídri, manažéri, podnikatelia - všetci so záujmom o svoj vlastný rozvoj a rast. Na Slovensku sa zrodil nový príbeh.

Resilience Summit

  Resilience Summit 2022 leadership, etika& excelentnosť SK


Čítať viac

Manifest kvality 2021

Slovenská spoločnosť pre kvalitu sa pripája k Manifestu kvality 21. storočia, ktorý spája organizácie po celom svete v rámci Medzinárodnej akadémie kvality a vyzýva ku deklarácii kvality spojením rôznych sfér.

Manifest kvality 2021Čítať viac

Certifikát kvality ISO9001

             

Čítať viac

Global Collaboration Initiative

July 29, 2021 – ASQ, ASQExcellence (ASQE) and the European Organization for Quality (EOQ) have announced :

Čítať viac

EQL – European Quality Leaders 2021

EOQ Press Release
Mr. Carlos Ribas and Mr. Ajay Naik, winners of the 2020 EOQ European Quality Leader Award
The European Organization for Quality (EOQ) celebrated on September 8th, 2021, the winners of the European Quality Leader Award 2020.

Čítať viac

Zmena adresy na doručovanie písomností

Vážení,

dovoľujeme si Vás informovať o zmene poštovej adresy na doručovanie písomností nasledovne:

Poštová adresa na doručovanie písomností
Slovenská spoločnosť pre kvalitu
Koceľova 15
821 08 Bratislava

Čítať viac

Slovenská spoločnosť pre kvalitu

SSK je dobrovoľné, neziskové, záujmové združenie občanov a právnických osôb s pôsobnosťou na území SR. Naším poslaním je pomocou činností a aktivít združovať členov v záujme zvyšovania povedomia aúrovne kvality v spoločnosti.

Čítať viac

Politika, ciele, vízia

Čítať viac