28. ročník medzinárodnej konferencie

28. ročník medzinárodnej konferencie pri príležitosti Svetového dňa kvality a Európskeho týždňa kvality 2024

Motto: Kvalita pre budúcnosť

Svet okolo nás sa mení. V mnohých oblastiach považujeme tieto zmeny za pozitívne, mnohé aspekty týchto zmien prinášajú aj negatívne dopady. Zrýchľovanie, zjednodušovanie, sprístupňovanie, technická podpora na strane jednej. Tlak na reakčné časy a schopnosť rýchlo a presne reagovať, komplexnosť riešení a ich súvislosti, riziko falošných a nesprávnych informácií, nedostatok technickej podpory na strane druhej.

Aj tento rok chceme otvoriť témy, ktoré rezonujú už dnes v komunite odborníkov a manažérov venujúcich sa systémom riadenia. Sú to témy, ktoré získavajú čoraz viac pozornosti, lebo sú aj témami budúcnosti a v závislosti od toho, ako ich uchopíme, sa odvíja aj úspešnosť našej vlastnej profesionálnej existencie.

Budeme sa venovať a diskutovať na témy udržateľnosti a environmentálnych faktorov, kybernetickej bezpečnosti a riadenia informácií, moderných trendov testovania a skúšania, novým požiadavkám v špecifických oblastiach priemyslu, poskytovania služieb aj verejnej správy, digitalizácie a aizácie. V druhej časti konferencie sa budeme venovať špecifickým oblastiam riadenia systémov manažérstva v sekciách (VDA, zdravotnícke pomôcky a iné). A samozrejme nebude chýbať ani spoločenská časť spojená s oceňovaním prínosov k rozvoju kvality v SR.
Pretože vzťahy a komunikácia sú tiež oblasťou rozvoja kvality pre budúcnosť.

Srdečne Vás pozývame na konferenciu a tešíme sa na Vašu účasť.

Tím Slovenskej spoločnosti pre kvalitu

Čítať viac

27. ročník medzinárodnej konferencie

27. ročník medzinárodnej konferencie pri príležitosti Svetového dňa kvality a Európskeho týždňa kvality 2023

Motto: Kvalita pre budúcnosť

Svet okolo nás sa mení. V mnohých oblastiach považujeme tieto zmeny za pozitívne, mnohé aspekty týchto zmien prinášajú aj negatívne dopady. Zrýchľovanie, zjednodušovanie, sprístupňovanie, technická podpora na strane jednej. Tlak na reakčné časy a schopnosť rýchlo a presne reagovať, komplexnosť riešení a ich súvislosti, riziko falošných a nesprávnych informácií, nedostatok technickej podpory na strane druhej.

Aj tento rok chceme otvoriť témy, ktoré rezonujú už dnes v komunite odborníkov a manažérov venujúcich sa systémom riadenia. Sú to témy, ktoré získavajú čoraz viac pozornosti, lebo sú aj témami budúcnosti a v závislosti od toho, ako ich uchopíme, sa odvíja aj úspešnosť našej vlastnej profesionálnej existencie.

Budeme sa venovať a diskutovať na témy udržateľnosti a environmentálnych faktorov, kybernetickej bezpečnosti a riadenia informácií, moderných trendov testovania a skúšania, novým požiadavkám v špecifických oblastiach priemyslu, poskytovania služieb aj verejnej správy, digitalizácie a aizácie. V druhej časti konferencie sa budeme venovať špecifickým oblastiam riadenia systémov manažérstva v sekciách (VDA, zdravotnícke pomôcky a iné). A samozrejme nebude chýbať ani spoločenská časť spojená s oceňovaním prínosov k rozvoju kvality v SR.
Pretože vzťahy a komunikácia sú tiež oblasťou rozvoja kvality pre budúcnosť.

Srdečne Vás pozývame na konferenciu a tešíme sa na Vašu účasť.

Tím Slovenskej spoločnosti pre kvalituČítať viac

Q-profes: KVALITA A VEREJNÁ SPRÁVA

Verejná správa na Slovensku čelí aktuálne dôležitým výzvam. Mimoriadne zmeny v dynamicky sa meniacom prostredí si vyžadujú čoraz osobitejšie inovatívne prístupy. Dotácie, projekty, programové rozpočty, stratégie a odpočty, prieskumy verejnej mienky, intenzívna spätná väzba, ochrana a sprístupňovanie informácií, trvalý rozvoj zamestnancov pre efektívne procesy víria v hlavách vedúcich zamestnancov v každodennej snahe zabezpečovania plnenia požiadaviek.

Q-profes, na ktorý Vás pozývame, je platformou pre všetkých, ktorí s podporou alebo bez nej hľadajú možnosti efektívnejšieho fungovania organizácií. Pre všetkých, ktorí budujú vlastné systémy manažérstva, alebo zavádzajú zlepšovanie založené na samohodnotení. Pre všetkých, ktorým záleží na zlepšovaní výkonnosti a kvality poskytovaných verejných služieb. Q-profes je mimoriadna príležitosť na networking a získanie cenných praktických poznatkov o najnovších trendoch a vývoji v oblasti zavádzania a rozvoja kvality v organizáciách verejných služieb. Je to vynikajúca príležitosť na networking a získanie cenných poznatkov o najnovších trendoch a vývoji v tomto odvetví.

Srdečne Vás pozývame na podujatie a tešíme sa na Vašu účasť.

Tím Slovenskej spoločnosti pre kvalituČítať viac

ŠTUDENTSKÁ SÚŤAŽ „BE IN DO LEAN“

Slovenská spoločnosť pre kvalitu sa zapojila do pripravovaného štvrtého ročníka súťaže Be In Do Lean. SSK bol partnerom súťaže v prvých troch ročníkoch súťaže "Best Students Project" a teraz spolu s produktivne.sk prevzal úlohu partnera a organizátora podujatia. Pre SSK, neziskovú organizáciu podporujúcu spoluprácu vysokých škôl a firiem na Slovensku, ide o významný krok.Čítať viac

Q - profes: Zdravotnícke pomôcky

Q - profes: Zdravotnícke pomôcky | odborný workshop

Odvetvie zdravotníckych pomôcok čelí v posledných rokoch mnohým výzvam vrátane zvýšenej regulačnej kontroly, meniacej sa dynamiky trhu a vyvíjajúcich sa potrieb zákazníkov. Implementácia nového nariadenia o zdravotníckych pomôckach (MDR) v Európskej únii, ktorého cieľom je zlepšiť bezpečnosť a výkon zdravotníckych pomôcok, tiež zvýšila zložitosť tohto odvetvia. Cieľom Slovenskej spoločnosti pre kvalitu je vytvoriť platformu pre medical device profesionálov, aby sa mohli kontaktovať, učiť sa a spoločne rásť. Ako súčasť tohto záväzku, si Vás dovoľujeme pozvať na prvé podujatie Q – profes: Zdravotnícke pomôcky. Strávte s nami deň nabitý kvalitnými informáciami a zostaňte v obraze najnovších trendov a vývoja odvetvia zdravotníckych pomôcok. Svoje znalosti si obohatíte počas diskusie o nových termínoch
implementácie MDR či certifikačných procesoch pre distribútorov.

Tím Slovenskej spoločnosti pre kvalituProgram konferencie a organizačné pokyny nájdete na priložených odkazoch: Pozvánka - Q profes: Zdravotnícke pomôcky

Organizačné pokyny: 
Miesto konania: Reštaurácia 3EC, Červeník
Termín konania: 27. apríl 2023
Rokovací jazyk: slovenský, český
Prihlášky: on-line prihláška na konferenciu:

Prihlásiť sa online

alebo zašlite vyplnenú záväznú prihlášku e-mailom na adresu konferencie@ssk.sk. Prihlášky prosíme zaslať najneskôr do 18. apríla 2023.

Čítať viac

EOQ Congress 2023 – NEW NOW – 9 & 10 November, Porto/Gaia, PORTUGAL

Join us and celebrate the 2023 World Quality Day in the friendly environment of Portugal, by participating in the 64th EOQ Congress, that will take place on November 9th and 10th, in the city of Porto/Gaia. It was a long time and many thing have happened since the last EOQ Congress took place in Lisbon, back in 2019. Now the time is coming for all the quality community to join together again, in Porto, to celebrate quality in person (or online), learn and share how going back to quality may be the best way to face many of the challenges and risks that we are also facing.

Book the dates right now, and register to benefit from discounts and keep receiving additional information about this unforgettable event in 2023.

https://eoqcongress2023.apq.pt/


Čítať viac

Resilience Summit 2022

Lídri, manažéri, podnikatelia - všetci so záujmom o svoj vlastný rozvoj a rast. Na Slovensku sa zrodil nový príbeh.

Resilience Summit

  Resilience Summit 2022 leadership, etika& excelentnosť SK


Čítať viac

Manifest kvality 2021

Slovenská spoločnosť pre kvalitu sa pripája k Manifestu kvality 21. storočia, ktorý spája organizácie po celom svete v rámci Medzinárodnej akadémie kvality a vyzýva ku deklarácii kvality spojením rôznych sfér.

Manifest kvality 2021Čítať viac

Certifikát kvality ISO9001


"Slovenskej spoločnosti pre kvalitu bol na základe úspešného absolvovania certifikačného auditu udelený certifikát systému manažérstva kvality renomovaným orgánom CERTICOM".

Čítať viac

Global Collaboration Initiative

July 29, 2021 – ASQ, ASQExcellence (ASQE) and the European Organization for Quality (EOQ) have announced :

Čítať viac

EQL – European Quality Leaders 2021

EOQ Press Release
Mr. Carlos Ribas and Mr. Ajay Naik, winners of the 2020 EOQ European Quality Leader Award
The European Organization for Quality (EOQ) celebrated on September 8th, 2021, the winners of the European Quality Leader Award 2020.

Čítať viac

Zmena adresy na doručovanie písomností

Vážení,

dovoľujeme si Vás informovať o zmene poštovej adresy na doručovanie písomností nasledovne:

Poštová adresa na doručovanie písomností
Slovenská spoločnosť pre kvalitu
Koceľova 15
821 08 Bratislava

Čítať viac

Slovenská spoločnosť pre kvalitu

SSK je dobrovoľné, neziskové, záujmové združenie občanov a právnických osôb s pôsobnosťou na území SR. Naším poslaním je pomocou činností a aktivít združovať členov v záujme zvyšovania povedomia aúrovne kvality v spoločnosti.

Čítať viac

Politika, ciele, vízia

Čítať viac