VDA skúška - ID 382 VDA 6.3 audítor procesu

Skúška je určená pre audítorov procesu VDA 6.3, ktorí absolvovali školenie ID 381 audítor procesu VDA 6.3, vydanie 2023. Prihláška


Od 1.10.2021 sa karty audítorov nevydávajú, účastníci získajú len elektronický certifikát s číslom audítora a dátumom splatnosti 5 rokov.

 

Skúška pozostáva z písomnej a ústnej časti a vykonáva sa len v prezenčnej forme. Bližšie informácie ku skúške nájdete tu.

 

Cena: 395 Euro bez DPH/osoba

Podmienky ku skúške: 

  • vyplniť prihlášku a doložiť všetky potrebné doklady v elektronickej podobe e-mailom na : trainings@ssk.sk
  • predložiť kópiu potvrdenia o úspešnom absolvovaní školenia audítora procesu VDA6.3 (vydanie 2023, ID 381)
  • dokladovať kvalifikáciu audítora absolvovaním školenia zameraného na auditovanie (v rozsahu najmenej 3 dni, napr. IATF, interný audítor podľa ISO 9001 a 14001)
  • predložiť kópiu dokladu preukazujúceho absolvovanie 2 - dňového licencovaného školenia  Core Tools (ID 417)

       alebo

      najmenej 2 - dňové nelicencované školenie automotive nástrojov kvality (vydanie 2019 ) a následne úspešné absolvovanie          on-line kvízu:  https://www.ssk.sk/online kvíz

            

       v slovenskom jazyku: https://vdaqmccoretools.blinkit.de/courses/CP7piB6mrDAFBcnRg 

       v anglickom jazyku: https://vda-qmc.de/aus-und-weiterbildung/automotive-core-tools-online-quiz/

 

  • predložiť životopis v anglickom jazyku v Europass Formate, kde žiadateľ preukáže 5 - ročnú prax v oblasti automobilového priemyslu, vrátane minimálne 2 rokov praxe v oblasti manažérstva kvality alebo procesu.