VDA skúška - ID 353 VDA 6.3 audítor procesu

Skúška je určená pre audítorov procesu VDA 6.3, ktorí absolvovali školenie ID 315 audítor procesu VDA 6.3 a spĺňajú všetky požiadavky potrebné ku skúške. Prihláška

 

Požiadavky pre obnovu certifikácie audítora procesu VDA 6.3 platia do vydania novej verzie VDA 6.3 (aktuálna verzia, vydanie 2016). Nová verzia by mala byť k dispozícii v 1. kvartále 2023. O všetkých aktualizáciách bude SSK informovať na svojej webovej stránke.

 

Od 1.10.2021 sa karty audítorov nevydávajú, účastníci získaju len elektronický certifikát s číslom audítora a dátumom splatnosti 3 roky.

 

Skúška pozostáva z písomnej a ústnej časti a vykonáva sa len v prezenčnej forme. Bližšie informácie ku skúške nájdete tu.

 

Cena: 365 Euro bez DPH/osoba

Podmienky ku skúške: 

1.Vyplniť prihlášku a doložiť všetky potrebné doklady v elektronickej podobe e-mailom na: trainings@ssk.sk 

2.Predložiť kópiu potvrdenia o úspešnom absolvovaní školenia audítora procesu VDA 6.3 (vydanie 2016, ID 315) 

3.Dokladovať kvalifikáciu audítora absolvovaním školenia zameraného na auditovanie (v rozsahu najmenej 3 dni, napr. IATF, interný audítor podľa ISO 9001 a 14001) 

4.Predložiť kópiu dokladu preukazujúcu absolvovanie 2-dňového licencovaného školenia Core Tools (ID 417)

Alebo

najmenej 2-dňové nelicencované školenie a následne úspešné absolvovanie 

on-line kvízu:  https://www.ssk.sk/online kvíz

            

v slovenčine: https://vdaqmccoretools.blinkit.de/courses/CP7piB6mrDAFBcnRg 

v angličtine: https://vda-qmc.de/aus-und-weiterbildung/automotive-core-tools-online-quiz/

 

5.Predložiť životopis v anglickom jazyku v Europass Formate, kde žiadateľ preukáže 5 - ročnú prax v oblasti automobilového         priemyslu, vrátane minimálne 2 rokov praxe v oblasti manažérstva kvality alebo procesu.