VDA skúška - ID 353 VDA 6.3 audítor procesu

Skúška je určená pre audítorov procesu VDA 6.3, ktorí absolvovali školenie ID 315 audítor procesu VDA 6.3 a spĺňajú všetky požiadavky potrebné ku skúške. Prihláška

 

Požiadavky pre obnovu certifikácie audítora procesu VDA 6.3 platia do vydania novej verzie VDA 6.3 (aktuálna verzia, vydanie 2016). Nová verzia bude v platnosti od 1. januára 2023.

 

Od 1.10.2021 sa karty audítorov nevydávajú, účastníci získajú len elektronický certifikát s číslom audítora a dátumom splatnosti 3 roky.

 

Skúška pozostáva z písomnej a ústnej časti a vykonáva sa len v prezenčnej forme. Bližšie informácie ku skúške nájdete tu.

 

Cena: 365 Euro bez DPH/osoba

Podmienky ku skúške: 

  • vyplniť prihlášku a doložiť všetky potrebné doklady v elektronickej podobe e-mailom na: trainings@ssk.sk 
  • predložiť kópiu potvrdenia o úspešnom absolvovaní školenia audítora procesu VDA6.3 (vydanie 2016, ID315)
  • dokladovať kvalifikáciu audítora absolvovaním školenia zameraného na auditovanie (v rozsahu najmenej 3 dni, napr. IATF, interný audítor podľa ISO 9001 a 14001) 
  • predližiť kópiu dokladu preukazujúcu absolvovanie 2-dňového licencovaného školenia Core Tools (ID417)

       alebo

       najmenej 2-dňové nelicencované školenie a následne úspešné absolvovanie 

       on-line kvízu:  https://www.ssk.sk/online kvíz

            

       v slovenskom jazyku: https://vdaqmccoretools.blinkit.de/courses/CP7piB6mrDAFBcnRg 

       v anglickom jazyku: https://vda-qmc.de/aus-und-weiterbildung/automotive-core-tools-online-quiz/

 

  • predložiť životopis v anglickom jazyku v Europass Formate, kde žiadateľ preukáže 5 - ročnú prax v oblasti automobilového priemyslu, vrátane minimálne 2 rokov praxe v oblasti manažérstva kvality alebo procesu.