Všeobecné informácie VDA QMC

Slovenská spoločnosť pre kvalitu (ďalej len ,,SSK") sa v roku 2020 stala výhradným partnerom VDA QMC Berlín a poskytovateľom licencovaných školení VDA v Slovenskej republike.

SSK neustále usilovne pracuje na rozšírení tímu školiteľov, konzultantov a poradcov pre jednotlivé témy a ich zvyšovaní kvalifikácie a odbornosti, ako aj zlepšovaní školiacich materiálov. Ponúka školenia nielen v in-house forme, ale aj ako otvorené školenia v prezenčnom alebo v on-line režime. Je v záujme SSK zlepšovať sa a ponúkať klientom školenia čo najvyššej kvality.

Vybrané licencované VDA školenia sú k dispozícii aj v anglickom a nemeckom jazyku.

Na všetky licencované školenia VDA QMC je možné sa prihlásiť prostredníctvom on-line formulára na webovej stránke www.ssk.sk. V prípade, že má organizácia záujem o in-house školenie pre svojich zamestnancov, môžu požiadať o cenovú ponuku priamo emailom na ssk@ssk.sk alebo trainings@ssk.sk.

Všetci účastníci školení a skúšok obdržia v elektronickej forme licencovaný certifikát VDA QMC vydaný VDA QMC Berlín.

Čítať viac

VDA školenia - ID 340 Renewal – obnova certifikátu audítora procesu VDA 6.3

Platnosť certifikátu audítora procesu VDA 6.3 je 3 roky. Požiadať o obnovu je potrebné minimálne 3 mesiace pred skončením jeho platnosťi. Ak žiadateľ nesplní požiadavky uvedené prihláške, je potrebné absolvovanie skúšky ID 353 audítora procesu VDA 6.3.

Obnova / Renewal je v licencii VDA QMC Berlín. Požiadavky na obnovu audítora procesu VDA 6.3 platia do vydania novej verzie VDA 6.3 (aktuálna verzia z roku 2016). Nová verzia bude v platnosti od 1. januára 2023.

 

Od 1.10.2021 sa karty audítorov procesu nevydávajú a účastníci získavajú len elektronický certifikát s číslom audítora a dátumom splatnosti 3 roky.


Cena obnovy / renewal je: 165 Euro bez DPH (osoba)

Čítať viac

VDA skúška - ID 353 VDA 6.3 audítor procesu

Skúška je určená pre audítorov procesu VDA 6.3, ktorí absolvovali školenie ID 315 audítor procesu VDA 6.3 a spĺňajú všetky požiadavky potrebné ku skúške. Prihláška

 

Požiadavky pre obnovu certifikácie audítora procesu VDA 6.3 platia do vydania novej verzie VDA 6.3 (aktuálna verzia, vydanie 2016). Nová verzia bude v platnosti od 1. januára 2023.

 

Od 1.10.2021 sa karty audítorov nevydávajú, účastníci získajú len elektronický certifikát s číslom audítora a dátumom splatnosti 3 roky.

 

Skúška pozostáva z písomnej a ústnej časti a vykonáva sa len v prezenčnej forme. Bližšie informácie ku skúške nájdete tu.

 

Cena: 365 Euro bez DPH/osoba

Čítať viac

VDA školenia – Online kvíz