Potvrdenie o licenčnom partnerstve

Centrum manažérstva kvality (QMC) v rámci nemeckej Asociácie automobilového priemyslu (VDA) so sídlom v Berlíne vytvorilo celosvetovú sieť licenčných partnerov, ktorí poskytujú zákazníkom v nemeckom automobilovom a dodávateľskom priemysle licencované kvalifikačné opatrenia podľa noriem VDA na miestnej úrovni v národných/regionálnych jazykoch. Tým zabezpečuje trvalé a konzistentné vzdelávanie a rozvoj kompetencií odborníkov v automobilovom priemysle po celom svete.

Slovenská spoločnosť pre kvalitu – SSK je oficiálnym licenčným partnerom VDA QMC v Slovenskej republike. 

Čítať viac

Certifikácia

Zoznam držiteľov personálnych certifikátov audítorov procesov VDA6.3

Čítať viac

Zoznam certifikátov

VDA školenia – Online kvíz Core Tools

Všeobecné informácie VDA QMC

Slovenská spoločnosť pre kvalitu (ďalej len ,,SSK") sa v roku 2020 stala výhradným partnerom VDA QMC Berlín a poskytovateľom licencovaných školení VDA v Slovenskej republike.

SSK neustále usilovne pracuje na rozšírení tímu školiteľov, konzultantov a poradcov pre jednotlivé témy a ich zvyšovaní kvalifikácie a odbornosti, ako aj zlepšovaní školiacich materiálov. Ponúka školenia nielen v in-house forme, ale aj ako otvorené školenia v prezenčnom alebo v on-line režime. Je v záujme SSK zlepšovať sa a ponúkať klientom školenia čo najvyššej kvality.

Vybrané licencované VDA školenia sú k dispozícii aj v anglickom a nemeckom jazyku.

Na všetky licencované školenia VDA QMC je možné sa prihlásiť prostredníctvom on-line formulára na webovej stránke www.ssk.sk. V prípade, že má organizácia záujem o in-house školenie pre svojich zamestnancov, môžu požiadať o cenovú ponuku priamo emailom na ssk@ssk.sk alebo trainings@ssk.sk.

Všetci účastníci školení a skúšok obdržia v elektronickej forme licencovaný certifikát VDA QMC vydaný VDA QMC Berlín.

Čítať viac

VDA školenia - ID 386 Renewal – obnova certifikátu audítora procesu VDA 6.3

Požiadať o obnovu je potrebné minimálne 3 mesiace pred skončením jeho platnosťi. Ak žiadateľ nesplní požiadavky uvedené v prihláške, je potrebné absolvovanie skúšky ID 382 audítora procesu VDA 6.3, vydanie 2023.

Od 1.10.2021 sa karty audítorov procesu nevydávajú a účastníci získavajú len elektronický certifikát s číslom audítora a dátumom splatnosti 5. rokov.


Cena obnovy / renewal je: 165 Euro bez DPH (osoba)

Čítať viac

VDA skúška - ID 382 VDA 6.3 audítor procesu

Skúška je určená pre audítorov procesu VDA 6.3, ktorí absolvovali školenie ID 381 audítor procesu VDA 6.3, vydanie 2023. Prihláška


Od 1.10.2021 sa karty audítorov nevydávajú, účastníci získajú len elektronický certifikát s číslom audítora a dátumom splatnosti 5 rokov.

 

Skúška pozostáva z písomnej a ústnej časti a vykonáva sa len v prezenčnej forme. Bližšie informácie ku skúške nájdete tu.

 

Cena: 395 Euro bez DPH/osoba

Čítať viac