Všeobecné informácie VDA QMC

Slovenská spoločnosť pre kvalitu (ďalej len ,,SSK") sa v roku 2020 stala výhradným partnerom VDA QMC Berlín a poskytovateľom licencovaných školení VDA v Slovenskej republike.

SSK neustále usilovne pracuje na rozšírení tímu školiteľov, konzultantov a poradcov pre jednotlivé témy a ich zvyšovaní kvalifikácie a odbornosti, ako aj zlepšovaní školiacich materiálov. Ponúka školenia nielen v in-house forme, ale aj ako otvorené školenia v prezenčnom alebo v on-line režime. Je v záujme SSK zlepšovať sa a ponúkať klientom školenia čo najvyššej kvality.

Vybrané licencované VDA školenia sú k dispozícii aj v anglickom a nemeckom jazyku.

Na všetky licencované školenia VDA QMC je možné sa prihlásiť prostredníctvom on-line formulára na webovej stránke www.ssk.sk. V prípade, že má organizácia záujem o in-house školenie pre svojich zamestnancov, môžu požiadať o cenovú ponuku priamo emailom na ssk@ssk.sk alebo trainings@ssk.sk.

Všetci účastníci školení a skúšok obdržia v elektronickej forme licencovaný certifikát VDA QMC vydaný VDA QMC Berlín.

Čítať viac

VDA školenia - ID 340 Renewal – obnova karty audítora VDA 6.3

Platnosť certifikátu audítora procesu VDA 6.3 je 3 roky. Požiadať o obnovu je potrebné minimálne 3 mesiace pred jeho platnosťou. Pokiaľ žiadateľ splní požiadavky uvedené prihláške absolvovanie skúšky ID 353 audítora procesu VDA 6.3 nie je potrebná.

Obnova / Renewal je v licencii VDA QMC Berlín. Požiadavky na obnovu audítora procesu VDA 6.3 platia do vydania novej verzie VDA 6.3 (aktuálna verzia z roku 2016), nová verzia by mala byť k dispozícii v 1. kvartáli 2023.

 

Od 1.10.2021 sa karty audítorov procesu nevydávajú a účastníci získavajú len elektronický certifikát s číslom audítora a dátumom splatnosti 3 roky.


Cena obnovy / renewal je: 165 Euro + DPH (osoba)

Čítať viac

VDA skúška - ID 353 VDA 6.3 audítor procesu

Skúška je určená pre audítorov procesu VDA 6.3, ktorí absolvovali školenie ID 315 audítor procesu VDA 6.3 a spĺňajú všetky požiadavky potrebné ku skúške. Prihláška

 

Požiadavky pre obnovu certifikácie audítora procesu VDA 6.3 platia do vydania novej verzie VDA 6.3 (aktuálna verzia, vydanie 2016). Nová verzia by mala byť k dispozícii v 1. kvartále 2023. O všetkých aktualizáciách bude SSK informovať na svojej webovej stránke.

 

Od 1.10.2021 sa karty audítorov nevydávajú, účastníci získaju len elektronický certifikát s číslom audítora a dátumom splatnosti 3 roky.

 

Skúška pozostáva z písomnej a ústnej časti a vykonáva sa len v prezenčnej forme. Bližšie informácie ku skúške nájdete tu.

 

Cena: 365 Euro bez DPH/osoba

Čítať viac

VDA školenia – Online kvíz