Aktuálne školenia

Školenie Začiatok Trvanie Forma Jazyk Detaily
ID 318 Audit produktu VDA 6.5 26.04.2024 08:00 1 den on-line SK Viac info
CSR3 of Stellantis - Špecifické požiadavky spoločnosti Stellantis 29.04.2024 08:00 2 dni on-line SK Viac info
Požiadavky normy ISO 19011:2018 06.05.2024 08:00 1 den on-line SK Viac info
Firemný metrológ 09.05.2024 08:00 1 den on-line SK Viac info
Požiadavky normy ISO 14001 09.05.2024 08:00 1 den on-line SK Viac info
BeOn – Bemusterung online 10.05.2024 08:00 1 den on-line SK Viac info
ID 211 Auditor IATF 16949 1. a 2. stranou 13.05.2024 08:00 3 dni prezenčne SK Viac info
Požiadavky normy ISO 50001:2018 14.05.2024 08:00 1 den on-line SK Viac info
ID 417 Core Tools 15.05.2024 08:30 2 dni on-line SK Viac info
ID 333 VDA 6.3 Upgrade z 2016 na 2023 16.05.2024 08:30 1 den on-line SK Viac info
ID 381 Kvalifikácia audítora procesu VDA 6.3, vydanie 2023 20.05.2024 08:30 4 dni prezenčne SK Viac info
Global MMOG/LE STANDARD V6 23.05.2024 08:00 2 dni on-line SK Viac info
ID 382 Skúška kvalifikácie audítora procesu VDA 6.3, vydanie 2023 24.05.2024 08:00 1 den prezenčne SK Viac info
Požiadavky normy ISO 9001:2015 28.05.2024 08:00 1 den on-line SK Viac info
ID 503 PSCR Product Safety & Conformity Representative 29.05.2024 08:00 2 dni on-line EN Viac info
CQI 23-2 Hodnotenie systému lisovania plastov new 29.05.2024 08:00 1 den on-line SK Viac info
Licencovaná harmonizovaná FMEA podľa VDA a AIAG 30.05.2024 08:00 2 dni prezenčne SK Viac info
Manažment rizík 31.05.2024 08:00 1 den on-line SK Viac info
TISAX / Trusted Information Security Assessment Exchange 03.06.2024 08:00 2 dni on-line SK Viac info
Požiadavky normy ISO 19011:2018 03.06.2024 08:00 1 den on-line SK Viac info
ID 333 VDA 6.3 Upgrade z 2016 na 2023 03.06.2024 13:00 1 den on-line SK Viac info
ID 502 CoP new 04.06.2024 08:00 2 dni prezenčne SK Viac info
ID 417 Core Tools 10.06.2024 08:30 2 dni prezenčne SK Viac info
ID 503 PSCR Zmocnenec za bezpečnosť a zhodu produktu 13.06.2024 08:00 2 dni on-line SK Viac info
PLÁN KONTROLY A RIADENIA (CONTROL PLAN) 13.06.2024 08:00 1 den on-line SK Viac info
ID 973 VDA 19.1 Technická čistota v automobilovom priemysle 13.06.2024 08:00 2 dni prezenčne SK Viac info
Požiadavky normy ISO 45001:2018 13.06.2024 08:00 1 den on-line SK Viac info
ID 410 VDA2 13.06.2024 08:00 2 dni on-line SK Viac info
ID 318 Audit produktu VDA 6.5 14.06.2024 08:00 1 den on-line SK Viac info
ID 381 Kvalifikácia audítora procesu VDA 6.3, vydanie 2023 17.06.2024 08:30 4 dni prezenčne SK Viac info
Analýza chýb z poľa / NTF proces 18.06.2024 08:00 1 den on-line SK Viac info
Neistoty merania 18.06.2024 08:00 1 den on-line SK Viac info
Riešenia problémov 8D report a 5xPrečo new 19.06.2024 08:00 1 den on-line SK Viac info
Firemný metrológ 20.06.2024 08:00 1 den on-line SK Viac info
ID 382 Skúška kvalifikácie audítora procesu VDA 6.3, vydanie 2023 21.06.2024 08:00 1 den prezenčne SK Viac info
Metóda 5S (resp. 7S) – Japonský koncept zlepšovania pracoviska 26.06.2024 08:00 1 den on-line SK Viac info
Princípy štatistickej regulácie procesov - SPC 27.06.2024 08:00 1 den on-line SK Viac info
CSR3 of Stellantis - Špecifické požiadavky spoločnosti Stellantis 27.06.2024 08:00 2 dni on-line SK Viac info
ID 333 VDA 6.3 Upgrade z 2016 na 2023 11.07.2024 08:30 1 den on-line SK Viac info
ID 341 Workshop - VDA 6.3 Procesný audítor 15.07.2024 08:30 1 den on-line SK Viac info
ID 417 Core Tools 08.08.2024 08:30 2 dni on-line SK Viac info
ID 341 Workshop - VDA 6.3 Procesný audítor 16.09.2024 08:30 1 den on-line SK Viac info

Q - profes: Spoločenské, envirmonmentálne a sociálne riadenie firiem

Pozrieme sa spoločne do základov udržateľnosti a jej významu v dnešnom svete. Udržateľnosť je viac než len slovo - je to koncept, ktorý formuje našu budúcnosť a ovplyvňuje spoločnosť ako celok. Každý z nás má svoj vlastný pohľad na to, čo udržateľnosť znamená, a my spoločne urobíme prvý krok smerom k hlbšiemu pochopeniu tohto dôležitého pojmu.

V našom programe sa pozrieme na praktické kroky, ktoré spoločnosti podnikajú v snahe dosiahnuť postupnú zmenu. Budeme analyzovať časté chyby, do ktorých organizácie padajú pri zavádzaní zmien, a diskutovať o rôznych reakciách spoločnosti na ciele udržateľnosti. Venovať sa budeme aj ESG reportingu - jeho podstate, príprave a tomu, čo už máme v našich spoločnostiach a čo by sme mali začať sledovať.

Vysvetlíme si aj základný rámec EU legislatívy, ESRS a nefinančný reporting. Tento segment nám poskytne dôležité informácie o tom, ako sa prispôsobiť novým reguláciám a zároveň dodržiavať etické a udržateľné normy.

Pripojte sa k nám na tomto dobrodružstve poznania a prehĺbenia Vašich znalostí v oblasti udržateľnosti a ESG reportingu.

Spoločne môžeme vytvárať pozitívne zmeny pre budúce generácie.

Tešíme sa na vašu účasť!

Tím Slovenskej spoločnosti pre kvalitu


Organizačné pokyny
Odborný garant:  Martina Gregorová, LUKI circ s.r.o.
Termín konania:   23. máj 2024, Congress hotel Centrum, Južná trieda 2/A, 040 01 Košice
Rokovací jazyk:    slovenský
Kontakt:                Koceľova 15, 811 08 Bratislava, e-mail: ssk@ssk.sk, tel. č. 0905 223 744

On-line prihlášku nájdete na www.ssk.sk alebo zašlite vyplnenú záväznú prihlášku e-mailom na adresu konferencie@ssk.sk.
Prihlášky prosíme zaslať najneskôr do 12. mája 2024 Košice.

Čítať viac

Zmena adresy na doručovanie písomností

Vážení,

dovoľujeme si Vás informovať o zmene poštovej adresy na doručovanie písomností nasledovne:

Poštová adresa na doručovanie písomností
Slovenská spoločnosť pre kvalitu
Koceľova 15
821 08 Bratislava

Čítať viac

Slovenská spoločnosť pre kvalitu

SSK je dobrovoľné, neziskové, záujmové združenie občanov a právnických osôb s pôsobnosťou na území SR. Naším poslaním je pomocou činností a aktivít združovať členov v záujme zvyšovania povedomia aúrovne kvality v spoločnosti.

Čítať viac

Politika, ciele, vízia

Čítať viac