Aktuálne školenia

Školenie Začiatok Trvanie Forma Jazyk Detaily
Global MMOG/LE STANDARD V6 29.11.2023 08:00 2 dni on-line SK Viac info
Firemný metrológ 06.12.2023 08:00 1 den on-line SK Viac info
Formel Q - Špecifické požiadavky VW Group / Aktualizované požiadavky 2022 07.12.2023 08:00 2 dni on-line SK Viac info
Manažment rizík 08.12.2023 08:00 1 den on-line SK Viac info
ID 318 Audit produktu VDA 6.5 08.12.2023 08:00 1 den on-line SK Viac info
ID 341 Workshop - VDA 6.3 Procesný audítor 08.12.2023 08:30 1 den on-line SK Viac info
ID 381 Kvalifikácia audítora procesu VDA 6.3, vydanie 2023 new 11.12.2023 08:30 4 dni prezenčne SK Viac info
Cirkulárna ekonomika a stratégie udržateľnosti new 14.12.2023 08:00 1 den on-line SK Viac info
ID 333 VDA 6.3 Upgrade z 2016 na 2023 new 14.12.2023 08:30 1 den on-line SK Viac info
ID 382 Skúška kvalifikácie audítora procesu VDA 6.3, vydanie 2023 new 15.12.2023 08:00 1 den prezenčne SK Viac info
Analýza chýb z poľa / NTF proces 19.12.2023 08:00 1 den on-line SK Viac info
Neistoty merania 11.01.2024 08:00 1 den on-line SK Viac info
ID 333 VDA 6.3 Upgrade z 2016 na 2023 12.01.2024 08:30 1 den on-line SK Viac info
ID 333 VDA 6.3 Upgrade z 2016 na 2023 12.01.2024 13:00 1 den on-line SK Viac info
Cirkulárna ekonomika a stratégie udržateľnosti 14.01.2024 08:00 1 den on-line SK Viac info
Požiadavky normy ISO 19011:2018 22.01.2024 08:00 1 den on-line SK Viac info
ID 503 PSCR Zmocnenec za bezpečnosť a zhodu produktu 24.01.2024 08:00 2 dni on-line SK Viac info
ID 417 Core Tools 25.01.2024 08:30 2 dni on-line SK Viac info
TISAX / Trusted Information Security Assessment Exchange/ Rozšírené požiadavky a príprava na certifikáciu 29.01.2024 08:00 2 dni on-line SK Viac info
ID 417 Core Tools 15.02.2024 08:30 2 dni prezenčne SK Viac info
ID 381 Kvalifikácia audítora procesu VDA 6.3, vydanie 2023 19.02.2024 08:30 4 dni prezenčne SK Viac info
ID 382 Skúška kvalifikácie audítora procesu VDA 6.3, vydanie 2023 23.02.2024 08:00 1 den prezenčne SK Viac info

Zmena adresy na doručovanie písomností

Vážení,

dovoľujeme si Vás informovať o zmene poštovej adresy na doručovanie písomností nasledovne:

Poštová adresa na doručovanie písomností
Slovenská spoločnosť pre kvalitu
Koceľova 15
821 08 Bratislava

Čítať viac

Slovenská spoločnosť pre kvalitu

SSK je dobrovoľné, neziskové, záujmové združenie občanov a právnických osôb s pôsobnosťou na území SR. Naším poslaním je pomocou činností a aktivít združovať členov v záujme zvyšovania povedomia aúrovne kvality v spoločnosti.

Čítať viac

Politika, ciele, vízia

Čítať viac