Aktuálne školenia

Školenie Začiatok Trvanie Forma Jazyk Detaily
ID 417 Core Tools 23.08.2022 08:00 2 dni on-line SK Viac info
ID 341 Workshop - VDA 6.3 Procesný audítor 06.09.2022 08:00 1 den on-line SK Viac info
IATF 16949 Kvalifikácia pre interných/externých audítorov 07.09.2022 08:00 3 dni on-line SK Viac info
Požiadavky normy ISO 19011:2018 08.09.2022 08:00 1 den on-line SK Viac info
GLOBAL MMOG/LE STANDARD V5 08.09.2022 08:00 2 dni on-line EN Viac info
ID 410 VDA2 19.09.2022 08:00 2 dni prezenčne SK Viac info
ID 417 Core Tools 20.09.2022 08:00 2 dni on-line SK Viac info
Licencovaná harmonizovaná FMEA podľa VDA a AIAG 21.09.2022 08:00 2 dni prezenčne SK Viac info
CSR3 of Stellantis 22.09.2022 08:00 2 dni prezenčne SK Viac info
IMDS (International Material Data System) 23.09.2022 08:00 1 den on-line SK Viac info
Firemný metrológ 23.09.2022 08:00 1 den on-line SK Viac info
ID 315 Kvalifikácia audítora procesu VDA 6.3 26.09.2022 08:00 4 dni prezenčne SK Viac info
AQP (APQP, PPAP) požiadavky spoločnosti Stellantis 26.09.2022 08:00 2 dni prezenčne SK Viac info
ID 503 PSCR 28.09.2022 08:00 2 dni prezenčne SK Viac info
ID 353 VDA 6.3 Procesný audítor - skúška 30.09.2022 08:00 1 den prezenčne SK Viac info
ID 318 VDA 6.5 Audit produktu 30.09.2022 08:00 1 den on-line SK Viac info
Stellantis QIP V4 03.10.2022 08:00 2 dni prezenčne SK Viac info
ID 417 Core Tools 06.10.2022 08:00 2 dni prezenčne SK Viac info
ID 211 Auditor IATF 16949 1. a 2. stranou new 10.10.2022 08:00 3 dni prezenčne SK Viac info
Global MMOG/LE standard V5 13.10.2022 08:00 2 dni on-line SK Viac info
Formel Q - Špecifické požiadavky VW Group / Aktualizované požiadavky 2022 13.10.2022 08:00 2 dni on-line SK Viac info
Neistoty merania 14.10.2022 08:00 1 den on-line SK Viac info
REACH so zameraním na kartu bezpečnostných údajov new 19.10.2022 08:00 1 den on-line SK Viac info
Manažment rizík new 19.10.2022 08:00 1 den on-line CZ Viac info
Global MMOG/LE standard prechod z verzie V4 na V5 21.10.2022 08:00 1 den on-line SK Viac info
ID 353 EXAM Qualification of VDA 6.3 Process Auditor 21.10.2022 08:00 1 den prezenčne EN Viac info
ID 315 Kvalifikácia audítora procesu VDA 6.3 24.10.2022 08:00 4 dni prezenčne SK Viac info
ID 353 Skúška audítora procesu VDA 6.3 28.10.2022 08:00 1 den prezenčne SK Viac info
AS/EN 9100 Zoznámenie sa s požiadavkami systému manažérstva kvality v letectve, kozmonautike a obrane new 07.11.2022 08:00 1 den on-line SK Viac info
ID 211 Auditor IATF 16949 1. a 2. stranou new 07.11.2022 08:00 3 dni prezenčne SK Viac info
GLOBAL MMOG/LE STANDARD V5 10.11.2022 08:00 2 dni on-line EN Viac info
Analýza chýb z poľa / NTF proces new 10.11.2022 08:00 1 den on-line SK Viac info
Firemný metrológ 11.11.2022 08:00 1 den on-line SK Viac info
ID 417 Core Tools 14.11.2022 08:00 2 dni prezenčne SK Viac info
ID 318 VDA 6.5 Audit produktu 21.11.2022 08:00 1 den on-line SK Viac info
ID 315 Kvalifikácia audítora procesu VDA 6.3 21.11.2022 08:00 4 dni prezenčne SK Viac info
ID 341 Workshop - VDA 6.3 Procesný audítor 22.11.2022 08:00 1 den on-line SK Viac info
ID 503 PSCR 24.11.2022 08:00 2 dni prezenčne SK Viac info
GLOBAL MMOG/LE STANDARD V4 to V5 transition 25.11.2022 08:00 1 den on-line EN Viac info
ID 353 Skúška audítora procesu VDA 6.3 25.11.2022 08:00 1 den prezenčne SK Viac info
ID 315 Kvalifikácia audítora procesu VDA 6.3 05.12.2022 08:00 4 dni prezenčne SK Viac info
Formel Q - Špecifické požiadavky VW Group / Aktualizované požiadavky 2022 08.12.2022 08:00 2 dni on-line SK Viac info
ID 353 Skúška audítora procesu VDA 6.3 09.12.2022 08:00 1 den prezenčne SK Viac info
Neistoty merania 15.12.2022 08:00 1 den on-line SK Viac info

Zmena adresy na doručovanie písomností

Vážení,

dovoľujeme si Vás informovať o zmene poštovej adresy na doručovanie písomností nasledovne:

Poštová adresa na doručovanie písomností
Slovenská spoločnosť pre kvalitu
Koceľova 15
821 08 Bratislava

Čítať viac

Slovenská spoločnosť pre kvalitu

SSK je dobrovoľné, neziskové, záujmové združenie občanov a právnických osôb s pôsobnosťou na území SR. Našim poslaním je pomocou činností a aktivít združovať členov v záujme zvyšovania povedomia a úrovne kvality v spoločnosti.

Čítať viac

Politika, ciele, vízia

Čítať viac