ŠTUDENTSKÁ SÚŤAŽ „BE IN DO LEAN“

Vážení študenti, vážení vedúci študentkých prác,

vážené dámy, vážení páni,

 

Slovenská spoločnosť pre kvalitu ako národná autorita a zástupca SR v nadnárodných organizáciách zameraných na manažérstvo kvality a rozvoj v oblasti kvality života (www.ssk.sk) organizuje celoslovenskú súťaž o najlepšiu študentskú prácu zameranú na jednu z nasledovných oblastí: 



·        Manažérske systémy riadenia a modely TQM

·        Procesné riadenie a optimalizácia procesov

·        Zlepšovanie kvality a uplatňovanie nástrojov zlepšovania kvality

·        Industry 4.0

·        Lean manažment a prístupy k štíhlemu riadeniu

·        Udržateľnosť a ESG (cirkulárna ekonomika, energetická optimalizácia, znižovanie CO2…)

·        Manažérstvo rizika

 

Ak téma Vašej diplomovej, bakalárskej alebo akejkoľvek inej práce súvisí s vyššie uvedenými oblasťami neváhajte a pošlite nám ju.

https://beindolean.sk/ .

 

Prečo by ste sa mali zapojiť do súťaže?

·        Atraktívne ceny

·        Spätná väzba od profesionálov z praxe

·        Mentoring najlepších projektov odborníkom z praxe

·        Pracovné ponuky a / alebo ponuky praxe vo firmách

·        Kontakty do budúcnosti

·        Výmena skúseností

·        Možnosť publikovať výstupy najlepších prác v odborných časopisoch a odborných podujatiach

 

Výsledky budú vyhlásené a ocenenia budú oficiálne odovzdané v rámci medzinárodnej konferencie 28.11.2024 v Starom Smokovci ako súčasť Svetového dňa kvality.

 

Zaregistrovať do súťaže sa môžete na stránke https://beindolean.sk/registracia/ do 30.6.2024.

 

Tešíme sa na Vašu prihlášku a ďakujeme.

 

S pozdravom

 

Tím Slovenskej spoločnosti pre kvalitu