ŠTUDENTSKÁ SÚŤAŽ „BE IN DO LEAN“

Slovenská spoločnosť pre kvalitu sa zapojila do pripravovaného štvrtého ročníka súťaže Be In Do Lean. SSK bol partnerom súťaže v prvých troch ročníkoch súťaže "Best Students Project" a teraz spolu s produktivne.sk prevzal úlohu partnera a organizátora podujatia. Pre SSK, neziskovú organizáciu podporujúcu spoluprácu vysokých škôl a firiem na Slovensku, ide o významný krok.Be In Do Lean je súťaž pre študentov technických univerzít, ktorí pracujú na projektoch týkajúcich sa optimalizácie procesov, zvyšovania kvality, Industry 4.0 ako projektov na redukciu uhlíkovej stopy. Cieľom súťaže je podporiť inovatívne myslenie, riešenie problémov a tímovú prácu medzi študentmi.  Súťaž tiež poskytuje študentom príležitosť predviesť svoje zručnosti a nápady potenciálnym zamestnávateľom.

Prvé tri ročníky súťaže sa konali v rokoch 2014 až 2016 a SSK zohrávala úlohu partnera. SK však tento rok prevzala úlohu hlavného partnera a organizátora, čo je dôkazom odhodlania organizácie podporovať inovácie a spoluprácu  v slovenskom podnikateľskom prostredí.

Do súťaže sa môžu prihlásiť študenti technických univerzít  do 30. júna 2023 prostredníctvom odkazu beindolean.sk. Projekty bude hodnotiť porota odborníkov na základe kritérií, ako sú inovácia, realizovateľnosť a dopad.

Najlepšie projekty budú ocenené cenami a budú mentorované na veľké finále, kde budú najlepšie projekty predstavené študentmi. Finále je skvelou príležitosťou predviesť svoje riešenia širšiemu publiku vrátane potenciálnych zamestnávateľov. Podujatie tiež poskytne študentom cennú spätnú väzbu na ich projekty, ktorá im pomôže ďalej rozvíjať ich nápady.

Staňte sa partnerom súťaže, kontaktujte SSK na ssk.sk. SSK víta partnerstvá so spoločnosťami a organizáciami, ktoré zdieľajú jej záväzok podporovať inovácie a spoluprácu na Slovensku.