Certifikát kvality ISO9001


"Slovenskej spoločnosti pre kvalitu bol na základe úspešného absolvovania certifikačného auditu udelený certifikát systému manažérstva kvality renomovaným orgánom CERTICOM".