Prečo byť členom?

Členstvom v Slovenskej spoločnosti pre kvalitu sa stanete súčasťou etablovaného a uznávaného profesijného združenia, ktoré je uznávaným partnerom na Slovensku  v oblasti kvality už od roku 1993. Pridáte sa do organizácie, ktorá ponúka mnohé benefity pre trvalo udržateľný rozvoj kvality života v najvšeobecnejšom zmysle slova.

Staňte sa členom a súčasne získate možnosť využívania nasledujúcich služieb a výhod:

·         zľava z ceny pri účasti na podujatiach organizovaných SSK – konferencie SDK, školenia,

·         predplatné odborného časopisu, ktorý obsahuje články o aktuálnych trendoch v oblasti kvality a jeho pravidelné zasielanie v počte podľa typu členstva,

·         prístup k domácim i zahraničným periodikám a vzdelávacím materiálom, možnosť ich využitia prostredníctvom knižnice SSK,

·         profesionálne, základné poradenstvo v procese implementácie modelu výnimočnosti EFQM, modelu CAF, ISO, HACCP, OHSAS;

·         pomôžeme Vám nájsť najvhodnejšie riešenie pre Vašu spoločnosť v rozvoji niektorého z modelov kvality,

·         na požiadanie zorganizujeme školenie „in home “a „in time “,

·         možnosť konfrontácie, výmeny názorov a skúseností s ostatnými členskými spoločnosťami.