Podmienky členstva

Členmi spoločnosti môžu byť fyzické a právnické osoby, ktoré v súlade s poslaním a predmetom činnosti spoločnosti uznávajú Stanovy spoločnosti. Členstvo v spoločnosti neovplyvňuje samostatnú právnu subjektivitu členov spoločnosti.

Práva člena spoločnosti:

·       zúčastňovať sa rokovaní najvyššieho orgánu spoločnosti s právom voliť a byť volený do orgánov spoločnosti,

·       rozvíjať odbornú činnosť v spolupráci s ostatnými členmi a zariadeniami spoločnosti v súlade so svojim poslaním a poslaním spoločnosti,

·       využívať odborné, technické, informačné, poradenské a iné dohodnuté služby poskytované spoločnosťou za zvýhodnených podmienok,

·       požadovať sprostredkovanie spolupráce s ostatnými členmi a partnerskými organizáciami spoločnosti,

·       zúčastňovať sa na aktivitách organizovaných spoločnosťou alebo inými spolupracujúcimi organizáciami za zvýhodnených podmienok,

·       podávať pripomienky, návrhy a sťažnosti na činnosť spoločnosti.

 

Povinnosti člena spoločnosti:

·       dodržiavať Stanovy spoločnosti,

·       uhradiť spoločnosti členský príspevok,

·       posilňovať spoločenské postavenie spoločnosti.