Q - profes: Spoločenské, envirmonmentálne a sociálne riadenie firiem

Pozrieme sa spoločne do základov udržateľnosti a jej významu v dnešnom svete. Udržateľnosť je viac než len slovo - je to koncept, ktorý formuje našu budúcnosť a ovplyvňuje spoločnosť ako celok. Každý z nás má svoj vlastný pohľad na to, čo udržateľnosť znamená, a my spoločne urobíme prvý krok smerom k hlbšiemu pochopeniu tohto dôležitého pojmu.

V našom programe sa pozrieme na praktické kroky, ktoré spoločnosti podnikajú v snahe dosiahnuť postupnú zmenu. Budeme analyzovať časté chyby, do ktorých organizácie padajú pri zavádzaní zmien, a diskutovať o rôznych reakciách spoločnosti na ciele udržateľnosti. Venovať sa budeme aj ESG reportingu - jeho podstate, príprave a tomu, čo už máme v našich spoločnostiach a čo by sme mali začať sledovať.

Vysvetlíme si aj základný rámec EU legislatívy, ESRS a nefinančný reporting. Tento segment nám poskytne dôležité informácie o tom, ako sa prispôsobiť novým reguláciám a zároveň dodržiavať etické a udržateľné normy.

Pripojte sa k nám na tomto dobrodružstve poznania a prehĺbenia Vašich znalostí v oblasti udržateľnosti a ESG reportingu.

Spoločne môžeme vytvárať pozitívne zmeny pre budúce generácie.

Tešíme sa na vašu účasť!

Tím Slovenskej spoločnosti pre kvalitu


Organizačné pokyny
Odborný garant:  Martina Gregorová, LUKI circ s.r.o.
Termín konania:   23. máj 2024, Congress hotel Centrum, Južná trieda 2/A, 040 01 Košice
Rokovací jazyk:    slovenský
Kontakt:                Koceľova 15, 811 08 Bratislava, e-mail: ssk@ssk.sk, tel. č. 0905 223 744

On-line prihlášku nájdete na www.ssk.sk alebo zašlite vyplnenú záväznú prihlášku e-mailom na adresu konferencie@ssk.sk.
Prihlášky prosíme zaslať najneskôr do 12. mája 2024 Košice.

08.30 – 09.00 Registrácia a ranná káva
09.00 – 10.30 Otvorenie
Čo je to udržateľnosť. Ak sa opýtame na význam slova udržateľnosť, každý z nás bude mať iný názor, iné vysvetlenie. Spravme spoločne prvý krok na ceste pochopenia významu udržateľnosť.
Aké sú pravidlá hry. Kroky spoločnosti k postupnej zmene. Časté chyby organizácie pri zavádzaní zmien. Ciele udržateľnosti môžu viesť k rôznym reakciám v spoločnosti, nie všetky sú očakávané.
10.30 – 11.00 Prestávka
11.00 – 12.30 ESG reporting ako na to, ako sa pripraviť, čo už v spoločnosti máme a čo by sme mali začať sledovať, aké sú súčasné možnosti na Slovensku.
EU legislatíva
Ako na výpočet CO2
Diskusia
12.30 – 13.30 Obed a káva
13.30 – 14.30 Networking
Diskusia
15.00 Záver


Špeciálny obsah