Q - profes: Zdravotnícke pomôcky

Q - profes: Zdravotnícke pomôcky | odborný workshop

Odvetvie zdravotníckych pomôcok čelí v posledných rokoch mnohým výzvam vrátane zvýšenej regulačnej kontroly, meniacej sa dynamiky trhu a vyvíjajúcich sa potrieb zákazníkov. Implementácia nového nariadenia o zdravotníckych pomôckach (MDR) v Európskej únii, ktorého cieľom je zlepšiť bezpečnosť a výkon zdravotníckych pomôcok, tiež zvýšila zložitosť tohto odvetvia. Cieľom Slovenskej spoločnosti pre kvalitu je vytvoriť platformu pre medical device profesionálov, aby sa mohli kontaktovať, učiť sa a spoločne rásť. Ako súčasť tohto záväzku, si Vás dovoľujeme pozvať na prvé podujatie Q – profes: Zdravotnícke pomôcky. Strávte s nami deň nabitý kvalitnými informáciami a zostaňte v obraze najnovších trendov a vývoja odvetvia zdravotníckych pomôcok. Svoje znalosti si obohatíte počas diskusie o nových termínoch
implementácie MDR či certifikačných procesoch pre distribútorov.

Tím Slovenskej spoločnosti pre kvalituProgram konferencie a organizačné pokyny nájdete na priložených odkazoch: Pozvánka - Q profes: Zdravotnícke pomôcky

Organizačné pokyny: 
Miesto konania: Reštaurácia 3EC, Červeník
Termín konania: 27. apríl 2023
Rokovací jazyk: slovenský, český
Prihlášky: on-line prihláška na konferenciu:

Prihlásiť sa online

alebo zašlite vyplnenú záväznú prihlášku e-mailom na adresu konferencie@ssk.sk. Prihlášky prosíme zaslať najneskôr do 18. apríla 2023.

HARMONOGRAM
09:00 – 09:30 Prezentácia účastníkov
09:30 – 09:50 Úvod a ciele Q procesu – slovo partnerom
09:50 – 10:10 Predĺženie platnosti prechodných ustanovení MDR / IVDR
10:10 – 10:50 Diskusia
10:50 – 11:10 Certifikácia systému riadenia a kvality dovozcu alebo distribútora podľa čl. 16 MDR/IVDR
11:10 – 11:50 Diskusia
11:50 – 12:00 Coffee break
12:00 – 12:20 Označovanie ZP a informácie poskytované výrobcom
12:20 – 13:00 Diskusia
13:00 – 14:00 Obed
14:00 – 14:30 Záver a diskusia

Srdečne Vás pozývame na podujatie a tešíme sa na Vašu účasť.
Tím Slovenskej spoločnosti pre kvalitu

Organizačné pokyny
Miesto konania: Reštaurácia 3EC, Červeník
Termín konania: 27. apríl 2023
Rokovací jazyk: slovenský, český

On-line prihlášky nájdete na www.ssk.sk alebo zašlite vyplnenú záväznú prihlášku na adresu konferencie@ssk.sk najneskôr do 18. apríla 2023. Počet miest obmedzený!

Spôsob úhrady
Účastnícky poplatok: 29 € bez DPH prosím uhraďte prevodným príkazom na základe faktúry SSK najneskôr v deň konania podujatia
Banka: Tatra banka, a. s., Žilina
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK39 1100 0000 0026 2153 5285