Cena SSK


Slovenská spoločnosť pre kvalitu v snahe vyjadriť poctu a ocenenie práce výnimočných osobností pôsobiacich v oblasti kvality udeľuje Cenu SSK za mimoriadny prínos k rozvoju kvality na Slovensku a Cenu za rozvoj medzinárodnej spolupráce v oblasti kvality. Cena je najvyšším individuálnym ocenením jednotlivcov za mimoriadny prínos k rozvoju kvality na Slovensku.

Štatút ceny