Kampaň pre podporu Slovenských výrobkov

Stiahnite si bezplatne na svoje výrobky logo " Slovenský výrobok - pomôžme si navzájom ".Viac než 50% potravinárskych výrobkov na predajných pultoch v obchodných reťazcoch je z dovozu. Slovensko sa v priebehu desaťročia stalo krajinou, ktorá nie je schopná plne zabezpečiť svoju potravinovú sebestačnosť.

Pre zlepšenie tejto situácie chceme, aby si ľudia začali viac všímať a kupovať slovenské výrobky, tak, ako je to bežné aj v iných krajinách. Kúpou slovenského výrobku podporíme našu ekonomiku a našich ľudí.

Touto cestou preto chceme ponúknuť slovenským výrobcom bezplatné používanie loga "Slovenský výrobok - podržme sa navzájom" a aspoň takto podporiť ich nemalé úsilie o udržanie sa na dnešnom neľahkom globálnom trhu.

Odborný garant kampane je spoločnosť Sigmapoint Slovensko https://sigmapoint.sk/