Podpora 2% dane

Vážení priatelia kvality,

dovoľujeme si Vás osloviť v dobe, keď máte možnosť rozhodnúť sa, komu poukážete 2 % z Vašich zaplatených daní za minulý rok. O túto možnosť sa uchádza aj Slovenská spoločnosť pre kvalitu.

Ako postupovať pri darovaní 2% dane?

Poukázať 2% z dane môžu všetci daňovníci, fyzická osoba,právnická osoba aj zamestnanec. Ak ste fyzická osoba, alebo právnická osoba a podávate daňové priznanie vyplníte Vyhlásenie o poukázaní podielu dane, ktoré je súčasťou daňového priznania. Ak ste zamestnanec a zamestnávateľ za Vás bude vykonávať ročné zúčtovanie preddavkov za rok 2020 je potrebné zamestnávateľa požiadať o vystavenie Potvrdenia na účely darovania 2% z daní. Ďalej je potrebné vyplniť a podpísať Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane (v prílohe) a zaslať daňovému úradu v mieste Vášho trvalého bydliska.

Údaje pre poukázanie podielu dane

IČO: 37801112

Právna forma: Občianske združenie

Obchodné meno (názov organizácie): Slovenská spoločnosť pre kvalitu

Sídlo: Šoltésovej 14, 81101 Bratislava

Ďakujeme za pomoc.


Vyhlásenie