Pozvánka na školenie: SYSTÉM MANAŽÉRSTVA INFORMAČNEJ BEZPEČNOSTInew

podľa normy ISO/IEC 27001:2022


Termín konania: 29.03.2023 09:00

Trvanie: 2 dni

Forma/miesto: prezenčne

Typ: Nelicencované

Jazyk: SK

Cena: 490.00 € (588.00 € s DPH)


Školenie sa skončilo