Pozvánka na školenie: Systém manažérstva kvality SMK podľa normy ISO 9001:2015

+ integrovaný manžérsky systém IMS, systém manažérstva kvality, environmentu a BOZP


Termín konania: 01.06.2023 08:00

Trvanie: 2 dni

Forma/miesto: prezenčne

Typ: VDA

Jazyk: SK

Cena: 290.00 € (348.00 € s DPH)


Školenie sa skončilo