Pozvánka na školenie: Integrovaný manažérsky systém - IMS

Systém manažérstva kvality, environmentu a BOZP podľa noriem ISO 9001:2015, ISO14001:2015, ISO 45001:2018


Termín konania: 14.03.2024 08:00

Trvanie: 2 dni

Forma/miesto: prezenčne

Typ: VDA

Jazyk: SK

Cena: 295.00 € (354.00 € s DPH)


Prihlásiť sa online