Slovenská spoločnosť pre kvalitu

Požiadavky normy ISO 19011:2018

Pozvánka na ONLINE školenie

Termín konania: 3. December 2020

Cieľová skupina: Interní audítori

Pozvánku, program školenia a záväznú prehlášku nájdete tu.

Čítať viac

Preškolenie na normu ISO 9001:2015

Pozvánka na ONLINE školenie

Termín konania: 8. December 2020

Miesto konania: Moravany nad Váhom, penzión Tematín

Cieľová skupina: majitelia malých firiem, manažéri kvality, vedúci pracovníci.

Viac informácií o školení nájdete tu.

Čítať viac

Interný audítor v skúšobných a kalibračných laboratóriách v zmysle normy STN EN ISO/IEC 17025:2017 a STN EN ISO 19011:2019

Pozvánka na ON-LINE školenie

Termín školenia: 8. - 9. December 2020

Cieľová skupina: Pracovníci zodpovední za systém manažérstva kvality (SMK) v laboratóriu, zmocnenci pre kvalitu, firemní metrológovia, manažéri kvality, riadiaci pracovníci, resp. garanti systémov manažérstva kvality v organizáciách.

Pre viac informácií kliknite sem.

Čítať viac

FMEA a stručný prehľad praktických nástrojov manažérstva rizík

Termín v príprave

Kurz je určený pre túto cieľovú skupinu:

  • Manažéri a špecialisti organizácie, zodpovední za včasnú identifikáciu, evidenciu  a následnú kvantifikáciu existujúcich problémov a rizík.
  • Špecialisti organizácie, vytvárajúci  systémové predpoklady pre rýchlu a zmysluplnú štandardizáciu preventívnych opatrení.
  • Vedúci a členovia FMEA tímov.

Čítať viac

Model výnimočnosti EFQM a jeho implementácia

Termín v príprave.

 

Čítať viac

R-FMEA - reverzná FMEA

V príprave

Školenie je zamerané na identifikáciu relevantných požiadaviek štandardov IATF 16949, rekapitulovanie klasickej FMEA (DFMEA a PFMEA) v prepojení s Control plánom a pracovnými inštrukciami. Ďalej je školenie zamerané na interpretáciu možných prístupov k aktualizácii FMEA, na prezentovanie R-FMEA ako nástroja pre aktualizáciu FMEA, intrerpretovanie kontrólneho listu pre R-FMEA, a v neposlednom rade na demonštrovanie použiteľnosti R-FMEA na praktických príkladoch.

Čítať viac