Slovenská spoločnosť pre kvalitu

Vzdelávanie

Vzdelávanie / Education

Zoznam aktualít: Kvalita v sociálnych službách, Tvoríme materiálové toky, Kultúra kontinuálneho zlepšovania TOYOTA KATA , Interné audity kvality v sociálnych službách, Interné audity kvality v sociálnych službách, Požiadavky ISO 9001:2015 A IATF 16949:2016 v automobilovom priemysle, Systém manažérstva proti úplatkárstvu podľa ISO 37001:2016, Špeciálny proces - Systém hodnotenia formovania plastov, Špeciálny proces - Systém hodnotenia CQI12, CQI15, CQI17, CQI23, FMEA a stručný prehľad praktických nástrojov manažérstva rizík, Model výnimočnosti EFQM a jeho implementácia , R-FMEA - reverzná FMEA.

Kvalita v sociálnych službách

Pozvánka na ON-LINE školenie

Termín školenia: 18. August 2020

Forma školenia: interaktívne on-line školenie

Cieľová skupina:  zadávatelia (objednávatelia) sociálnych služieb, zriaďovatelia a štatutárny zástupcovia poskytovateľov sociálnych služieb, sociálni a zdravotní pracovníci poskytovateľov sociálnych služieb, manažéri kvality a projektový manažéri v oblasti sociálnych služieb

Pozvánka na školenie

Čítať viac

Tvoríme materiálové toky

Pozvánka na ON-LINE školenie

Termín školenia: 21. August 2020

Forma školenia: interaktívne on-line školenie

Cieľová skupina: Priemyselní/procesní/projektoví inžinieri, plánovači, stredný manažment, plant engineering

Pozvánka a program školenia

Čítať viac

Kultúra kontinuálneho zlepšovania TOYOTA KATA

Pozvánka on ON-LINE školenie

Termín školenia: 28. August 2020

Forma školenia: interaktívne on-line školenie

Cieľová skupina: všetci riadiaci pracovníci naprieč celou organizačnou štruktúrou organizácie - vrcholový/stredný manažment, priemyslení/procesní/projektoví inžinieri a majstri.

V prípade záujmu zašlite vyplnenú prihlášku, na základe ktorej bude vystavená faktúra najneskôr do 18.8.2020 emailom na konferencie@ssk.sk

Viac info nájdete tu.

Čítať viac

Interné audity kvality v sociálnych službách

Pozvánka na ON-LINE workshop

(Deň prvý - základy)

Termín školenia: 28. August 2020

Cieľová skupina: budúci interní audítori kvality u poskytovateľov sociálnych služieb, manažéri kvality v oblasti sociálnych služieb, všetci ktorí chcú poznať mechanizmus interného nezávislého poverenia stavu systému manžérstva kvality poskytovateľa sociálnych služieb.

Pre viac info klikni sem.

Čítať viac

Interné audity kvality v sociálnych službách

Pozvánka na ON-LINE školenie

(Deň druhý - príprava a simulácia interného auditu)

Termín školenia: 3. September 2020

Cieľová skupina: budúci interní audítori kvality u poskytovateľov sociálnych služieb, manažéri kvality v oblasti sociálnych služieb, všetci ktorí chcú poznať mechanizmus interného nezávislého poverenia stavu systému manžérstva kvality poskytovateľa sociálnych služieb.

Pre viac info klikni sem.

 

Čítať viac

Požiadavky ISO 9001:2015 A IATF 16949:2016 v automobilovom priemysle

Termín konania: 16. - 17. September 2020

Miesto konania: Penzión & Reštaurácia Tematín, Moravany nad Váhom

Cieľová skupina: Pracovníci zodpovední za plánovanie, nastavenie a realizáciu SMK v automobilovom priemysle (interní audítori, manažéri a pracovníci oddelení kvality, výroby, technológie, logistiky a projektové riadenia)

Pozvánka a program školenia

Čítať viac

Systém manažérstva proti úplatkárstvu podľa ISO 37001:2016

Termín konania: 22. September 2020

Miesto konania: Penzión Tematín, Moravany nad Váhom

Cieľová skupina: manažment organizácií a zamestnanci, ktorí sú zodpovední za vedenie a rozvoj, firemnú kultúru a odstraňovanie korupcie, zástupcovia štátnych organizácií, ministerstiev, zamestnanci miest a obcí, predstavitelia verejných správ a mimovládnych organizácií.

Pozvánka a program školenia

Čítať viac

Špeciálny proces - Systém hodnotenia formovania plastov

Pozvánka na otvorené školenie - výklad požiadaviek CQI23

Termín školenia: 25. September 2020

Miesto konania: Penzión & Reštaurácia Tematín, Moravany nad Váhom

Cieľová skupina: Pracovníci zodpovední za výkon auditov špeciálnych procesov formovania plastov podľa CQI23 (inžinieri kvality, manažéri kvality, procesní audítori, technológovia) v dodávateľskom reťazci FCA, Ford, JLR, GM, Renault-Nissan a ďalších.

Pozvánka a program školenia

Čítať viac

Špeciálny proces - Systém hodnotenia CQI12, CQI15, CQI17, CQI23

Pozvánka na otvorené školenie - výklad požiadaviek CQI

Termín školenia: 22. - 23. Október 2020

Miesto konania: Penzión & Reštaurácia Tematín, Moravany nad Váhom

Cieľová skupina: Pracovníci zodpovední za výkon auditov špeciálnych procesov (inžinieri kvality, manažéri kvality, procesní audítori, technológovia) v dodávateľskom reťazci FCA, Ford, JLR, GM, Renault-Nissan a ďalších.

Pozvánka na školenie výklad požiadaviek CQI

Čítať viac

FMEA a stručný prehľad praktických nástrojov manažérstva rizík

Termín v príprave

Kurz je určený pre túto cieľovú skupinu:

  • Manažéri a špecialisti organizácie, zodpovední za včasnú identifikáciu, evidenciu  a následnú kvantifikáciu existujúcich problémov a rizík.
  • Špecialisti organizácie, vytvárajúci  systémové predpoklady pre rýchlu a zmysluplnú štandardizáciu preventívnych opatrení.
  • Vedúci a členovia FMEA tímov.

Čítať viac

Model výnimočnosti EFQM a jeho implementácia

Termín v príprave.

 

Čítať viac

R-FMEA - reverzná FMEA

V príprave

Školenie je zamerané na identifikáciu relevantných požiadaviek štandardov IATF 16949, rekapitulovanie klasickej FMEA (DFMEA a PFMEA) v prepojení s Control plánom a pracovnými inštrukciami. Ďalej je školenie zamerané na interpretáciu možných prístupov k aktualizácii FMEA, na prezentovanie R-FMEA ako nástroja pre aktualizáciu FMEA, intrerpretovanie kontrólneho listu pre R-FMEA, a v neposlednom rade na demonštrovanie použiteľnosti R-FMEA na praktických príkladoch.

Čítať viac