Slovenská spoločnosť pre kvalitu

CORE TOOLS

Pozvánka na licencované školenie

CORE TOOLS  - Kľúčové nástroje pre procesných a systémových audítorov v automobilovom priemysle

Termín školenia: 12. - 13. august 2020

Miesto konania: Kafé Lampy, Černyševského 42, Bratislava

Cieľová skupina: Školenie je určené manažérom, inžinierom a technikom kvality, projektovým manažérom, interným audítorom, zamestnancom útvaru kvality a ďalším záujemcom, ktorí potrebujú získať základné povedomie o metódach a technikách používaných v automobilovom priemysle. Školenie je špeciálne určené pre zamestnancov dodávateľov automobilového priemyslu.

1.Pozvánka na školenie / 2. Program školenia

Pozvánka a program školenia

Čítať viac

ID 315 KVALIFIKÁCIA AUDÍTORA PROCESU VDA 6.3

Pozvánka na licencované školenie

Termín konania: 17. - 20. augusta 2020

Miesto konania:  Kafé Lampy, Černyševského 42, Bratislava

Školenie je určené pracovníkom, ktorých úlohou je zabezpečovanie a vykonávanie interných (v rámci vlastnej organizácie) alebo externých (v dodávateľskom reťazci) auditov procesov. Je vhodné aj pre externých audítorov poverených ako poskytovateľov auditov treťou stranou.

1. Pozvánka / 2. Program školenia

Pozvánka a program školenia

Čítať viac

ID 315 KVALIFIKÁCIA AUDÍTORA PROCESU VDA 6.3

Pozvánka na licencované školenie

Termín konania: 5. - 8. októbra 2020

Miesto konania:  Kafé Lampy, Černyševského 42, Bratislava

Školenie je určené pracovníkom, ktorých úlohou je zabezpečovanie a vykonávanie interných (v rámci vlastnej organizácie) alebo externých (v dodávateľskom reťazci) auditov procesov. Je vhodné aj pre externých audítorov poverených ako poskytovateľov auditov treťou stranou.

1. Pozvánka / 2. Program školenia

Pozvánka a program školenia

Čítať viac