Slovenská spoločnosť pre kvalitu

CORE TOOLS - Online školenie

Pozvánka na licencované školenie ONLINE

CORE TOOLS  - Kľúčové nástroje pre procesných a systémových audítorov v automobilovom priemysle

Termín školenia: 30 November - 1. December 2020

Cieľová skupina: Školenie je určené manažérom, inžinierom a technikom kvality, projektovým manažérom, interným audítorom, zamestnancom útvaru kvality a ďalším záujemcom, ktorí potrebujú získať základné povedomie o metódach a technikách používaných v automobilovom priemysle. Školenie je špeciálne určené pre zamestnancov dodávateľov automobilového priemyslu.

Pozvánku a program školenia nájdete tu.

Čítať viac

ID 315 Kvalifikácia audítora procesu VDA 6.3

Pozvánka na licencované školenie

Termín konania: 7. - 10. December 2020

Miesto konania:  Kafé Lampy, Černyševského 42, Bratislava

Školenie je určené pracovníkom, ktorých úlohou je zabezpečovanie a vykonávanie interných (v rámci vlastnej organizácie) alebo externých (v dodávateľskom reťazci) auditov procesov. Je vhodné aj pre externých audítorov poverených ako poskytovateľov auditov treťou stranou.

Pre viac informácií o školení kliknite sem.

Čítať viac

ID 353 Skúška audítora procesu VDA 6.3

Pozvánka na licencovanú skúšku VDA 6.3

Termín konania: 11. December 2020

Miesto konania:  Kafé Lampy, Černyševského 3761, Bratislava

Skúška je určená pre procesných audítorov procesu VDA 6.3

Absolvovaním skúšky a získaním certifikátu potvrdia svoju spôsobilosť a kvalifikáciu pre plnenie požiadaviek zákazníkov.

Pozvánku, prihlášku a informácie o priebehu skúšky si môžete stiahnuť na odkaze uvedenom nizšie:

Pozvánka a prihláška

Čítať viac