Kontakt

Kancelária SSK / SSQ office:
Telefón: +421 (0) 905 223 744
E-mail: ssk@ssk.sk

Poštová adresa na doručovanie písomností
Slovenská spoločnosť pre kvalitu
Šoltésovej 14
811 08 Bratislava

Fakturačné údaje spoločnosti:
Slovenská spoločnosť pre kvalitu
Šoltésovej 14
811 08 Bratislava

IČO: 37 801 112
DIČ: 2020699527
IČ DPH: SK2020699527
č. účtu: 2621535285/1100

Banka : Tatra banka, a.s. Žilina
SWIFT : TATRSKBX

IBAN : SK39 1100 0000 0026 2153 5285