Certifikát kvality ISO9001

             

Čítať viac

EQL – European Quality Leaders 2021

EOQ Press Release
Mr. Carlos Ribas and Mr. Ajay Naik, winners of the 2020 EOQ European Quality Leader Award
The European Organization for Quality (EOQ) celebrated on September 8th, 2021, the winners of the European Quality Leader Award 2020.

Čítať viac

Global Collaboration Initiative

July 29, 2021 – ASQ, ASQExcellence (ASQE) and the European Organization for Quality (EOQ) have announced :

Čítať viac

Politika, ciele, vízia

Čítať viac

Slovenská spoločnosť pre kvalitu

SSK je dobrovoľné, neziskové, záujmové združenie občanov a právnických osôb s pôsobnosťou na území SR. Našim poslaním je pomocou činností a aktivít združovať členov v záujme zvyšovania povedomia a úrovne kvality v spoločnosti.

Čítať viac

XXVI. ročník medzinárodnej konferencie

XXVI. ročník medzinárodnej konferencie pri príležitosti Svetového dňa kvality a Európskeho týždňa kvality 2021
Prekročenie ďalšej hranice s kvalitou

Je kvalita ešte stále technickou disciplínou alebo filozofiou postavenou na hodnotovej orientácii firmy, spoločenstva, jednotlivca? Kladieme si ešte vôbec otázky a hľadáme na ne odpovede, alebo sme akceptovali nastavené mechanizmy riadenia a pravidlá pre opakované naplnenie očakávaní zainteresovaných strán?

Asi sme v rámci predošlých konferencií otvorili Pandorinu skrinku a teraz sa neustále vraciame k témam ako Kvalita 4.0, agilita, spoločenská zodpovednosť... Navyše sme si za posledné obdobie naložili aj nové témy ako reziliencia, vzdialené riadenie kvality, digitalizácia...

Pridajte sa k nám, zapojte sa do reflexie na aspoň časť zo širokého rozsahu tém súvisiacich s kvalitou života v tejto zvláštnej dobe. Prekročme ďalšiu hranicu s kvalitou.

Srdečne Vás pozývame na konferenciu a tešíme sa na Vašu účasť.

Tím Slovenskej spoločnosti pre kvalitu

ZRUŠENÉ - NOVÝ TERMÍN BUDE OZNÁMENÝ


Čítať viac

Zmena adresy na doručovanie písomností

Vážení,

dovoľujeme si Vás informovať o zmene poštovej adresy na doručovanie písomností nasledovne:

Poštová adresa na doručovanie písomností
Slovenská spoločnosť pre kvalitu
Koceľova 15
821 08 Bratislava

Čítať viac