Prihláška za člena

Prihláška za člena Slovenskej spoločnosti pre kvalitu. Členské poplatky tu.

......................................................................................................................................

Kontaktná osoba:

......................................................................................................................................

Členský poplatok pre Vami zvolenú kategóriu členstva - 59 EUR.

Členský poplatok pre Vami zvolenú kategóriu členstva - 99 EUR.

Členský poplatok pre Vami zvolenú kategóriu členstva - 150 EUR.

Členský poplatok pre Vami zvolenú kategóriu členstva - 299 EUR.

Členský poplatok pre Vami zvolenú kategóriu členstva - 399 EUR.

Členský poplatok pre Vami zvolenú kategóriu členstva - 800 EUR.

Podľa stanov SSK členstvo na základe prihlášky schvaľuje prezídium SSK. Následne Vám zašleme výzvu na úhradu členského. Vaše ročné členstvo v Slovenskej spoločnosti pre kvalitu začína plynúť momentom úhrady členského poplatku.

Spať