Slovenská spoločnosť pre kvalitu

Prečo byť členom?

Členstvom v Slovenskej spoločnosti pre kvalitu sa stanete súčasťou etablovaného a uznávaného profesijného združenia, ktoré je uznávaným partnerom na Slovensku  v oblasti kvality už od roku 1993. Pridáte sa do organizácie, ktorá ponúka mnohé benefity pre trvalo udržateľný rozvoj kvality života v najvšeobecnejšom zmysle slova.

Staňte sa členom a súčasne získate možnosť využívania nasledujúcich služieb a výhod:

  • zľava z ceny pri účasti na podujatiach organizovaných SSK – konferencie SDK, školenia,
  • predplatné odborného časopisu, ktorý obsahuje články o aktuálnych trendoch v oblasti kvality a jeho pravidelné zasielanie v počte podľa typu členstva,
  • prístup k domácim i zahraničným periodikám a vzdelávacím materiálom, možnosť ich využitia prostredníctvom knižnice SSK,
  • profesionálne, základné poradenstvo v procese implementácie modelu výnimočnosti EFQM, modelu CAF, ISO, HACCP, OHSAS; pomôžeme Vám nájsť najvhodnejšie riešenie pre Vašu spoločnosť v rozvoji niektorého z modelov kvality,
  • na požiadanie zorganizujeme školenie „in home “a „in time “,
  • možnosť konfrontácie, výmeny názorov a skúseností s ostatnými členskými spoločnosťami.

Why become a member?

As a member of the Slovak Society for Quality you become a part of an established professional association, which is an acknowledged partner in Slovakia in the field of QUALITY since 1993. Join an organization that offers many benefits for the sustainable development of the quality of life in the broadest sense of the word.

Members of the society are civil members who in their professional lives actively act in the field of quality management, and legal entities represented by wide range of industrial organizations and companies providing services established in Slovakia. With 13 members of the board consisting of experiences certification auditors, quality managers, certification and educational bodies representatives we are able to provide our members with highly professional services focusing on the most up-to-date needs of the market.

We continuously provide our members with:

-access to local and international journals, standards and news in the field of integrated management systems, excellence models and other related literature – using our online library and linkedin group,

-professional advisory services in implementation of the EFQM Excellence Model, CAF, ISO management standards, HACCP, OHSAS; we help our members to find the best solution for their company in the development of the preferred models of quality  assurance

-organize „in home “ and  „in time “ trainings,

-organize best practice sharing forums by means of benchlearning visits.

Čítať viac