Slovenská spoločnosť pre kvalitu

Prečo byť členom? / Why become a member?

Členstvom v Slovenskej spoločnosti pre kvalitu sa stanete súčasťou etablovaného a uznávaného profesijného združenia, ktoré je uznávaným partnerom na Slovensku  v oblasti kvality už od roku 1993. Pridáte sa do organizácie, ktorá ponúka mnohé benefity pre trvalo udržateľný rozvoj kvality života v najvšeobecnejšom zmysle slova.

As a member of the Slovak Society for Quality you become a part of an established professional association, which is an acknowledged partner in Slovakia in the field of QUALITY since 1993. Join an organization that offers many benefits for the sustainable development of the quality of life in the broadest sense of the word.

Čítať viac

Členské poplatky / Membership fee

Členské poplatky SSK

Membership fee

Čítať viac

Podmienky členstva

Členmi spoločnosti môžu byť fyzické a právnické osoby, ktoré v súlade s poslaním a predmetom činnosti spoločnosti uznávajú Stanovy spoločnosti.

Čítať viac

Prihláška za člena

Prihláška za člena Slovenskej spoločnosti pre kvalitu.

Čítať viac