Slovenská spoločnosť pre kvalitu

COPO

Informácia o EOQ harmonizovanej schéme certifikácie manažérov a uditorov.

Čítať viac

VDA školenia na Slovensku

Pripravujeme plán školení 2020.

Informácia o stave licencie pre vykonávanie školení VDA na území SR.

Čítať viac

XXIII. ročník medzinárodnej konferencie

Pripravujeme XXIII. ročník medzinárodnej konferencie pri príležitosti Svetového dňa kvality. Nad podujatím prevzal záštitu prezident Slovenskej Republiky, pán Andrej Kiska.

20. - 21. októbra 2016
Horizont Resort**** Stará Lesná Vysoké Tatry.

Link na stránky medzinárodnej konferencie.

.............................................................................................

Slovenská spoločnosť pre kvalitu pri príležitosti svetového dňa kvality a v nadväznosti
na International Quality Congress 2016 v 1.a 2. júna 2016 v Helsinkách ako národný reprezentant SR v EOQ a národný zástupca SR v EFQM organizuje už v poradí XXIII. ročník medzinárodnej konferencie s podtitulom

„Quality Enables Growth and Competitiveness“

„Kvalita ako predpoklad rastu a konkurencieschopnosti“.

Toto najväčšie a najreprezentatívnejšie podujatie zamerané na riadenie kvality sa bude konať 20. a 21. októbra 2016 v hoteli Horizont Resort, Stará Lesná.

Záštitu nad podujatím prevzal prezident Slovenskej republiky, pán Andrej Kiska.

Tento ročník konferencie bude spojený s novými výzvami v oblasti riadenia kvality vo všetkých sférach hospodárskeho a spoločenského života. Ďalší rast a udržanie konkurencieschopnosti sú možné zmenou tradičného myslenia a akceptovania nových paradigmatov v chovaní ľudí, strojov a systémov. Podujatie bude reagovať na súčasné trendy v rozvoji kvality a pokúsi sa načrtnúť budúcnosťou kvality v prostredí Industry 4.0. Budeme sa venovať stavu a perspektívam manažérstva kvality v prostredí modernej verejnej správy a očakávaným zmenám v rozvoji kvality vzdelávania. Podujatie prinesie výnimočné kreatívne vystúpenia, ktoré Vám ponúknu netradičný pohľad na tradičné problémy a aj nové výzvy.

Súčasťou konferencie bude podobne ako v minulých rokoch odovzdávanie Cien SSK za mimoriadny prínos v oblasti riadenia kvality na Slovensku podporené zaujímavým kultúrnym programom.

Týmto Vás chceme požiadať o partnerstvo a finančnú podporu organizácie tejto medzinárodnej konferencie. Vaša finančná podpora bude spojená s príslušným marketingom a propagáciou Vašej organizácie na všetkých tlačovinách konferencie, v partnerských celoštátnych médiách, materiáloch, kongresovej miestnosti a vo forme elektronickej komunikácie.

V rámci posledného ročníka konferencie boli zastúpené všetky významné odvetvia nášho hospodárstva s počtom účastníkov 120. Tento rok očakávame viac ako 150 účastníkov
zo všetkých oblastí národného hospodárstva. V prípade, že sa rozhodnete podporiť túto medzinárodnú konferenciu zašleme Vám zmluvu o reklame spolu s faktúrou. Sme otvorení stretnutiu za účelom prerokovania individuálnych podmienok.

Budeme sa tešiť na výnimočných partnerov, ktorí prispejú k výnimočným zážitkom v srdci Vysokých Tatier.

Čítať viac