XXV. ročník konferencie

25. ročník medzinárodnej konferencie pri príležitosti Svetového dňa kvality a Európskeho týždňa kvality
25.th International Quality Conference on the occasion of the World Quality Day and European Quality Week

7. – 8. novembra 2019, hotel Patria, Štrbské Pleso

Motto: Znovuobjavenie kvality / Rediscovering Quality

Žijeme v dobe charakteristickej rýchlymi zmenami, ktorým všetci čelíme. Nadišiel čas pre profesionálov venujúcich sa manažérstvu kvality, aby sme spoločne znovu objavili, čo kvalita v súčasnosti znamená. V rôznych častiach sveta, v rôznych formách organizácií, v rôznych sektoroch a oblastiach podnikania. Nepremeškajte príležitosť zapojiť sa do spoločného objavovania nových definícií kvality a jej významov. Oslávte s nami 25. ročník konferencie Slovenskej spoločnosti pre kvalitu, konferencie všetkých profesionálov kvality a jej sympatizantov. Zúčastnite sa debaty zameranej na definíciu Kvality budúcnosti, na definíciu kvalitnej budúcnosti.  Nech už ju nazveme Kvalita 4.0 , Kvalita 2020 či iným názvom.

Tento ročník konferencie bude zameraný a  spojený s témami, ktoré definujú nové trendy a budúcnosť kvality. Naším mottom bude: „Toto je čas znovu objaviť, čo kvalita dnes znamená.“
Prijmite pozvanie na podujatie, v rámci ktorého skĺbime prednášky s diskusiou v kuloároch na aktuálne témy z oblasti systémov manažérstva a ich ďalšom smerovaní.
Srdečne Vás pozývame na konferenciu a tešíme sa na Vašu účasť.

Tím Slovenskej spoločnosti pre kvalitu

 


We live the times of quick changes that we all face. This is a time for quality professionals to rediscover what quality means today. In different parts of the world, in different types of organizations, in different sectors and areas of activities. Do not miss opportunity to participate in common discovering  of new quality definitions and its meanings. Celebrate with us 25th anniversary of Slovak society for Quality conference, the conference of all quality professionals and quality friends. Participate in discussions about Quality of the future definition, definition of quality future. Whatever is its name, Quality 4.0, Quality 2020 or other.
This year conference focus are topics defining new trends and quality future. „This is a time to rediscover what quality means today.“
Take a chance to participate in the event combining presentations and open discussions about management systems and their further development.
Sincere invitations and looking forward to seeing you,

Slovak Society for Quality team.

 

Prednáška 8.11.2019

Prednáška: Sekcia I

Prednáška: Sekcia II

Prednáška: Sekcia III

Prednáška: Sekcia IV

Fotografie: lo-res

Fotografie: hi-res

 

Spať