Pozvánka na školenie: Licencovaná harmonizovaná FMEA podľa VDA a AIAG

ID442


Termín konania: 23.05.2022 08:00

Trvanie: 2 dni

Forma/miesto: prezenčne

Typ: VDA

Jazyk: SK

Cena: 490 €


Školenie sa skončilo