Pozvánka na školenie: AS/EN 9100 Zoznámenie sa s požiadavkami systému manažérstva kvality v letectve, kozmonautike a obranenew


Termín konania: 07.11.2022 08:00

Trvanie: 1 den

Forma/miesto: on-line

Typ: Nelicencované

Jazyk: SK

Cena: 165 €


Prihlásiť sa online