Slovenská spoločnosť pre kvalitu

SkitterSlide-pozvanka11

XXIV. ročník medzinárodnej konferencie pri príležitosti svetového dňa kvality

Slovenská spoločnosť pre kvalitu pri príležitosti svetového dňa kvality a v nadväznosti na pripravovaný 61. EOQ Kongres 2017 v slovinskom Blede, ako národný reprezentant SR v EOQ a národný zástupca SR v EFQM organizuje už v poradí XXIV. ročník medzinárodnej konferencie s podtitulom

Quality without borders“ / Kvalita bez hraníc

Toto najväčšie a najreprezentatívnejšie podujatie zamerané na riadenie kvality sa bude konať 15. a 16. novembra 2017 v Kongres Wellness & Spa resort hotel SITNO vo Vyhniach.

________________________________________

Anotácia:
Žijeme v dobe, ktorá praje rozmachu a rozširovaniu podnikania. Zákazník si môže vyberať z možností o akých by sa mu pred pár rokmi ani nesnívalo. Nezamestnanosť klesá, zamestnanosť stúpa, mala by asi aj spokojnosť zamestnanov, majú množstvo možností výberu. Majitelia a investori by mali byť spokojní pokiaľ zachytili moderné trendy a inovačné príležitosti a pretavili ich do rozvoja svojho vlastného podnikania. Spoločnosť by napokon mala tiež mať prospech z možností a zdieľania úspechu podnikateľského sektora. Čím teda meriame kvalitu nášho života? Rýchlosťou zmien, množstvom možností, dostupnosťou produktov a služieb alebo snáď neobmedzenosťou toho, čo vám iní vedia sľúbiť? Zdá sa, že kvalita tak, ako ju poznáme dnes nemá hranice a ak aj nejaké sú, potom sú posúvané nesmiernou rýchlosťou.

________________________________________

Tento ročník konferencie bude zameraný a  spojený s témami, ktoré demonštrujú, že posúvanie hraníc existuje a je súčasťou našich životov, ale aj témami, ktoré naopak potvrdzujú, že hranice v našich životoch majú svoje miesto a ich dodržiavanie je dôležité. Je výnimočný aj tým, že po prvýkrát v histórii má Slovenská republika zastúpenie v prezídiu Európskej organizácie pre kvalitu (EOQ) a prvýkrát sme mali tú česť hostiť EOQ Valné zhromaždenie v Bratislave, v rámci ktorého jeden z našich kolektívnych členov získal ako vôbec prvá organizácia v Európe ocenenie COC/COB – Customer oriented Company/Customer oriented Brand.

Udalosťou konferencie bude aj slávnostné pokrstenie prvého prekladu EFQM modelu výnimočnosti do slovenčiny a oficiálne spustenie používania Indexu výnimočnosti EFQM v Slovenskej republike.

Súčasťou konferencie bude podobne ako v minulých rokoch odovzdávanie Cien SSK za mimoriadny prínos v oblasti riadenia kvality na Slovensku podporené zaujímavým kultúrnym programom. 
Štatút Ceny SSK.

________________________________________

Prijmite pozvanie na podujatie, v rámci ktorého skĺbime prednášky s diskusiou v kuloároch na aktuálne témy z oblasti systémov manažérstva ale aj na témy o úplne normálnom živote bez hraníc.

Srdečne Vás pozývame na konferenciu a tešíme sa na Vašu účasť.

Tím Slovenskej spoločnosti pre kvalitu

________________________________________

Rokovací jazyk: slovenský, český, anglický

Registrácia na podujatie

________________________________________

Program KONFERENCIE

Program konferencie:

1.Deň 9.00 – 12.00:

1. Milan Šesták, Prezident, Slovenská spoločnosť pre kvalitu / President, Slovak Society for Quality
Otvorenie konferencie - Prehľad aktivít SSK v roku 2017 / Conference opening – SSK activities 2017 review
9.00 – 9.15

2. Maroš Šefčovič, Podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu /  Vice-President of the European Commission, in charge of Energy Union
Otvorenie konferencie „Kvalita bez hraníc“ (videopríhovor) / Conference opening „Quality without borders“ (Video greeting)
9.15 – 9.30

3. Eric Janssens, Generálny riaditeľ Európskej Organizácie pre kvalitu / Director general, European Organization for Quality
Kvalita ostáva hodnotou / Quality remains value
9.30 – 9.50

4. Martin Ľupták, Viceprezident, Európska Organizácia pre kvalitu a Viceprezident, Slovenská spoločnosť pre kvalitu / Vice-President, European Organization for Quality and Vice-President, Slovak Society for Quality
EOQ – myEOQ
9.50 – 10.10

5. Petr Koten, Výkonný riaditeľ, Česká společnost pro jakost / Executive director, Czech Society for Quality
Kvalita bez hraníc – novinky v ČSJ / Quality without borders – news from CSQ
10.10 – 10.30

Coffee break 10.30 – 11.00

6. Martin Senčák, Riaditeľ SNAS / Director of Slovak National Accreditation Service
Pridaná hodnota akreditácie / Accreditation value added
11.00 – 11.30

7. Anton Bittner, Riaditeľ ZSVTS / Director of Association of Slovak Scientific and Technological Societies
Nový systém akreditácie vysokých škôl / New system of Universities accreditation
11.30 -12.00

Lunch break 12.00 – 13.00

1.Deň 13.00 – 17.30:

1. Pierre Girault, Prezident France Qualité a Riaditeľ pre kvalitu Air France / President of France Qualité and Quality Director at Air France
Kvalita bez hraníc – Quality without borders
13.00 – 13.45

2. Zigmund Bluvband, Academician IAQ, President & CEO, ALD Group
Moc „Rôzneho“ v manažmente (Pareto, Deming a Efekt reštauračného bločku) / The Power of "Miscellaneous" in Management (Pareto, Deming and Restaurant bill Effect
13.45 – 14.30

Coffee break 14.30 – 15.00

3. Branislav Sitár – profesor FMFI UK Bratislava
Vývoj Autonómneho Transportného systému v SR / Autonomous Transportation system development in Slovakia
15.00 – 15.45

4. Jitka Tejnorová, Managing partner DMC management consulting
TWI Problem Solving - jak naučit liniový management řešit efektivně problémy a předcházet jim / TWI Problem Solving – way to teach line management to solve problems effectively and prevent them
15.45 – 16.15

5. Bořek Navrátil, Riaditeľ BN a kolektiv / Director BN and company
Meranie kvality tímovej spolupráce / Teamwork quality measurement
16.15 – 17.00


1.Deň 19.00 – 22.30:
Spoločenský program a raut – Silent Trio
Oficiálny krst slovenského prekladu Modelu výnimočnosti EFQM
Ocenenia za prínos k rozvoju kvality v SR
Žrebovanie víťaza sponzorskej ceny venovanej partnerom podujatia


2.Deň 9.00 – 12.00:

1. Juraj Kliment – Vedúci auditor and lektor LRQA / Lead auditor and Lecturer LRQA
IATF 16949: 2016 - spokojnosť zákazníka / IATF 16949: 2016 – customer satisfaction
9.00 – 9.30

2. Samuli Pruikkonen, Membership Manager EFQM
Index výnimočnosti / Index of Excellence
9:30 - 10:00

3. Alexandr Toloch, konateľ  ATTN Consulting s.r.o. / chairman ATTN Consulting s.r.o. + M.Ružička, Riaditeľ Implementačnej Agentúry MPSVR / Director of Implementation Agency of Ministry of Labour, Social Affairs and Family
Využitie softwarovej aplikácie pre spracovanie samohodnotiacej správy EFQM / Utilization of software application for EFQM selfassessment report
10.00 – 10.30

Coffee break 10.30 – 11.00

4. Peter Minárik, Executive partner, COMM-PASS
Spoznaj svoj mozog, zlepši kvalitu / Know your brain, improve quality
11.00 - 11.30

5. Martin Morháč, Predseda predstavenstva SOVA Digital a.s. / Chairman SOVA Digital a.s
Kvalita 4.0 / Quality 4.0
11.30 – 12.00

6. Milan Šesták, Prezident, Slovenská spoločnosť pre kvalitu / President, Slovak Society for Quality
Záver konferencie / Conference closing
12.00 – 12.10

 

Čítať viac

Registrácia

Prihlášky prosíme zaslať najneskôr do 05. 11. 2017.

FORMULÁR PRIHLÁŠKY.

Účastnícky poplatok za konferenciu je 180 € s DPH (150 € bez DPH) na osobu.
Členovia SSK si môžu uplatniť zľavu podľa podmienok členstva
Cena zahŕňa náklady na zabezpečenie konferencie (zborník prednášok v el. forme, občerstvenie, stravovanie - 1x obed, 1x raut, spoločenský a odborný program).
________________________________________

Ubytovanie je rezervované z 15. na 16. novembra 2017 v Kongres Wellness & Spa resort hotel SITNO vo Vyhniach. Každý účastník konferencie si ubytovanie zabezpečuje a platí samostatne na recepcii hotela.
Kontaktné údaje pre rezerváciu:
Kongres Wellness & Spa resort hotel SITNO****
e-mail: recepcia@hotelsitno.sk
Tel: +421 45 6772 187
Mobil: +421 908 920 016
Pri rezervácii ubytovania prosím uveďte, že ste účastníkom konferencie Slovenskej spoločnosti pre kvalitu.

________________________________________

Spôsob úhrady: Účastnícky poplatok uhraďte prevodným príkazom najneskôr 2 dní pred konaním konferencie na číslo účtu:

č. účtu: 2621535285/1100

Banka : Tatra banka, a.s. Žilina
SWIFT : TATRSKBX

IBAN : SK39 1100 0000 0026 2153 5285

Do infomácie pre prijmateľa uveďte prosím Meno a priezvisko účastníka.

________________________________________

Zoran Lekic, NQM project manager

Čítať viac

Stránky SDK 2016

Konferencia Svetový deň kvality realizovaná v roku 2016

Čítať viac