Slovenská spoločnosť pre kvalitu

Interný audítor podľa normy ISO 9001:2015

Zorganizujeme pre Vás interné školenie.  Kurz po konzultácii prispôsobime potrebám a metodike Vášho podniku a praktickým výkonom interného auditu.

Účastníci kurzu získajú spôsobilosť a odbornú kvalifikáciu pre vykonávanie interných auditov podľa normy STN EN ISO 19011:2012 pre systémy manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015.

Kurz je určený pre jednotlivcov, alebo podnikové skupiny, ktoré  sa chcú zoznámiť s aplikáciou noriem (ISO 9001 a ISO 19011) a metodikou vykonávania interných auditov,  chcú si zvýšiť / aktualizovať  odbornú kvalifikáciu a spôsobilosť pre efektívne vedenie interných auditov.

Čítať viac

FMEA a stručný prehľad praktických nástrojov manažérstva rizík

termín v príprave

Kurz je určený pre túto cieľovú skupinu:

  • Manažéri a špecialisti organizácie, zodpovední za včasnú identifikáciu, evidenciu  a následnú kvantifikáciu existujúcich problémov a rizík.
  • Špecialisti organizácie, vytvárajúci  systémové predpoklady pre rýchlu a zmysluplnú štandardizáciu preventívnych opatrení.
  • Vedúci a členovia FMEA tímov.

Online prihláška na školenie

Čítať viac