Referencie SSK

O kvalite a spokojnosti našich klientov môžu za nás hovoriť úspešne realizované projekty. Pokiaľ Vás zaujmú a presvedčia, radi pomôžeme aj Vám. Z mnohých vyberáme:

 • Slovnaft a.s., člen skupiny MOL - Cena predsedu predstavenstva Skupiny MOL za podnikateľskú výnimočnosť podľa modelu EFQM
 • Ministerstvo školstva SR - realizácia projektov mapovania procesov ministerstva vrátane priamoriadených organizácii v rezorte
 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR - realizácia projektu

V rámci súťaže NÁRODNÁ CENA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZA KVALITU boli podľa modelu výnimočnosti EFQM Slovenskou spoločnosťou pre kvalitu posudzované tieto organizácie:

 • Slovenská legálna metrológia, n.o., Banská Bystrica
 • Tatrakon spol s r.o., Poprad
 • Slovalco, a.s., Žiar nad Hronom
 • SOFTIP, a.s., Bratislava
 • HERMAN Slovakia, s.r.o., Revúca
 • Slovenský ústav technickej normalizácie, Bratislava
 • BSH Drives and Pumps, s.r.o., Michalovce
 • Obvodný úrad v Michalovciach
 • VIPOTEST, s.r.o., Partizánske
 • Eurocontrol Slovakia, s.r.o., Bratislava
 • SOFTIP, a.s., Bratislava
 • Hoechst - Biotika, spol. s r.o., Martin
 • Slovenské elektrárne, a.s., Atómová elektráreň Mochovce
 • Slovenský metrologický ústav, Bratislava
 • Emerson Electric Slovakia, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
 • Palma-Tumys, a.s., Bratislava
 • PosAm Bratislava, spol. s r.o., Bratislava
 • Rautenbach Slovakia, s.r.o., Žiar nad Hronom
 • Mesto Martin - Mestský úrad Martin
 • U. S. Steel Košice, s.r.o., Košice
 • Slovnaft VÚRUP, a.s., Bratislava
 • Elas, spol. s r.o., Prievidza
 • Mliekospol, a.s., Nové Zámky
 • TAURIS NITRIA spol. s r.o., Mojmírovce
 • PosAm Bratislava, spol. s r.o., Bratislava
 • Tvrdošínska mliekareň, s.r.o., Tvrdošín
 • GiTy - Slovensko, a.s., Martin
 • Coca - Cola Beverages Slovakia, s.r.o., Bratislava
 • TSÚ Piešťany, š.p., Piešťany
 • Elas, spol. s r.o., Prievidza
 • Slovnaft VÚRUP, a.s., Bratislava
 • Plastcom, s.r.o., Bratislava
 • Slovnaft, a.s., Bratislava
 • Vipotest, s.r.o., Partizánske
 • Mliekospol, a.s., Nové Zámky
 • Tvrdošínska mliekareň, s.r.o., Tvrdošín
 • Coca Cola Beverages Slovakia, s.r.o., Bratislava
 • KLF-ZVL, a.s., Kysucké Nové Mesto
 • Matador, a.s., Púchov
 • Topvar, a.s., Topoľčany
 • Slovnaft SOMEA, a.s., Bratislava
 • TSÚ Piešťany, š.p. Piešťany

 

REFERENCIE - model CAF

V rámci projektu implementácie modelu CAF boli Slovenskou spoločnosťou pre kvalitu vyškolené tieto organizácie:

- Ministerstvo školstva SR

- Ministerstvo zdravotníctva SR

- Ministerstvo výstavby, regionálneho rozvoja SR

- Ministerstvo životného prostredia SR

- Ministerstvo hospodárstva SR

- Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

- Mestský úrad Žarnovica

- Mestský úrad Martin

- Mestský úrad Levice

- Mestský úrad Žiar nad Hronom

- Úrad jadrového dozoru SR

- STU Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

- STU Bratislava, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

- Ekonomická univerzita v Bratislave

- Technická univerzita vo Zvolene

- Akadémia umení v Banskej Bystrici

- Prešovská univerzita v Prešove

- Ekonomická univerzita v Bratislave

- Univerzita Komenského v Bratislave

- Žilinská univerzita, Fakulta prírodných vied

- Žilinská univerzita, Stavebná fakulta

- Katolícka univerzita v Ružomberku

- Technická univerzita v Košiciach, Podnikovohospodárska fakulta

- Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

- Úrad priemyselného vlastníctva SR

- Slovenský hydrometeorologický ústav SR

- ÚNMS SR

- Správa štátnych hmotných rezerv SR

- Telekomunikačný úrad SR

- Protimonopolný úrad SR

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave

- Úrad vlády SR

- Poštový regulačný úrad

- Agentúra MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ

- Agentúra na podporu výskumu a vývoja

- IUVENTA

- Krajský školský úrad v Trenčíne

- Medzinárodné laserové centrum

- Metodicko - pedagogické centrum Bratislava

- Slovenská pedagogická knižnica

- Krajský školský úrad v Trnave

- Krajský školský úrad v Nitre

- Krajský školský úrad v Košiciach

- Krajský školský úrad v Prešove

- Národné športové centrum

- Slovenské centrum produktivity

- Vivaeduca

Veríme, že to prispeje k širšiemu prehľadu o aktivitách, ktoré sa u nás realizujú, mnohým to pomôže inšpirovať sa pri plánovaní ďalších projektov a zároveň pomôže nachádzaniu si partnerov pre budúce projekty.

Spať