Slovenská spoločnosť pre kvalitu

Konferencia Svetový deň kvality / World Quality Day Conference

Každoročne pre Vás pripravujeme najprestížnejšieho podujatie v oblasti kvality na Slovensku konaného k príležitosti svetového dňa kvality. Tento rok pripravujeme už 26. ročník tejto medzinárodnej konferencie.

Every year the most prestigious event in the field of quality in Slovakia held on the occasion of World Quality Day is organized by Slovak Society for Quality. The conference is traditionally held under the slogan of the conference EOQ .

Pozrite si realizované konferencie.

Zoznam aktualít: XXV. ročník konferencie, XXIV. ročník konferencie, XXIII. ročník konferencie, XXII. ročník konferencie, XXI. ročník konferencie, XX. ročník konferencie, XIX. ročník konferencie, XVIII. ročník konferencie.

XXV. ročník konferencie

ZNOVUOBJAVENIE KVALITY / REDISCOVERING QUALITY

07.-08. November 2019

Tento ročník konferencie bude zameraný a spojený s témami, ktoré definujú nové trendy a budúcnosť kvality. Naším mottom bude: "Toto je čas znovu objaviť, čo kvalita dnes znamená."

Čítať viac

XXIV. ročník konferencie

Slovenská spoločnosť pre kvalitu pri príležitosti svetového dňa kvality a v nadväznosti na 61. EOQ Kongres 2017 v slovinskom Blede ako národný reprezentant SR v EOQ a národný zástupca SR v EFQM organizovala už v poradí XXIV. ročník medzinárodnej konferencie s podtitulom

Quality without borders

Kvalita bez hraníc“.

Toto najväčšie a najreprezentatívnejšie podujatie zamerané na riadenie kvality sa konalo 15. a 16. novembra 2017 v Kongres Wellness & Spa resort hotel SITNO vo Vyhniach.

 

Čítať viac

XXIII. ročník konferencie

Slovenská spoločnosť pre kvalitu pri príležitosti svetového dňa kvality a v nadväznosti na International Quality Congress 2016 v 1.a 2. júna 2016 v Helsinkách

ako národný reprezentant SR v EOQ a národný zástupca SR v EFQM organizuje už v poradí XXIII. ročník medzinárodnej konferencie s podtitulom

„Quality Enables Growth and Competitiveness“

„Kvalita ako predpoklad rastu a konkurencieschopnosti“.

Toto najväčšie a najreprezentatívnejšie podujatie zamerané na riadenie kvality sa bude konať 20. a 21. októbra 2016 v hoteli Horizont Resort, Stará Lesná.

Záštitu nad podujatím prevzal prezident Slovenskej republiky, pán Andrej Kiska.

Registrácia na podujatie bude dostupná v júli 2016

Stránka konferencie.

Čítať viac

XXII. ročník konferencie

XXII. ročník medzinárodnej konferencie Svetový deň kvality.

12.-13. november 2015

Ďalší ročník najprestížnejšieho podujatia v oblasti kvality na Slovensku konaného pri príležitosti Svetového dňa kvality.

názov konferencie: "Is Quality a Philosophy or is it a Mindset? / Kvalita ako filozofia alebo nastavenie mysle?"

Čítať viac

XXI. ročník konferencie

XXI. ročník medzinárodnej konferencie pri príležitosti Svetového dňa kvality.

13.-14. november 2014, Hotel Patria, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry

názov konferencie: „Zvládanie kompetenčných výziev / Managing competence challenges.“

Čítať viac

XX. ročník konferencie

XX. ročník medzinárodnej konferencie pri príležitosti Svetového dňa kvality.

14.-15. november 2013, Hotel Patria, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry

názov konferencie: „Quality Renaissance – Co-creating a viable future“ / „Obroda kvality – spoluvytváranie životaschopnej budúcnosti“

Čítať viac

XIX. ročník konferencie

XIX. ročník medzinárodnej konferencie pri príležitosti Svetového dňa kvality

10.-11. október 2012, Hotel Atrium, Nový Smokovec

názov konferencie "Made for quality - Made in success"

Čítať viac

XVIII. ročník konferencie

XVIII. ročník medzinárodnej konferencie pri príležitosti Svetového dňa kvality

08.-09. novembra 2011, Hotel Patria, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry

názov konferencie "ROBME SPRÁVNE VECI SPRÁVNE"

Čítať viac