Členstvo v organizáciách

Slovenská spoločnosť pre kvalitu je členom:

Európskej organizácie pre kvalitu EOQ - National Representative - www.eoq.org

Európskej nadácie pre manažérstvo kvality - www.efqm.org

Zväzu Slovenských vedeckotechnických spoločností - www.zsvts.sk

Spať