Slovenská spoločnosť pre kvalitu

Systém manažérstva proti korupcii podľa ISO 37001:2016 - ŠKOLENIE

Slovenská spoločnosť pre kvalitu pre Vás pripravila školenie realizované odborníkom na tému:

Systém manažérstva proti korupcii podľa ISO 37001:2016, ktoré sa bude konať dňa 31.januára 2019 v Bratislave.

Školenie je určené manažmentu organizácií a zamestnancom, ktorí sú zodpovední za vedenie a rozvoj, firemnú kultúru a odstraňovanie korupcie, zástupcom štátnych organizácií, ministerstiev, zamestnancom miest a obcí, predstaviteľom verejnej správy a mimovládnych organizácií a interným audítorom.

Viac informácií o podujatí nájdete v prílohe.

Čítať viac

Interný audítor systému manažérstva proti korupcii podľa ISO 37001:2016 - ŠKOLENIE & WORKSHOP

Interný audítor systému manažérstva proti korupcii podľa ISO 37001:2016, ktorý sa bude konať v Bratislave v termíne 21. - 22.február 2019.

Školenie je určené manažmentu organizácií a zamestnancom, ktorí sú zodpovední za vedenie a rozvoj, firemnú kultúru a odstraňovanie korupcie, zástupcom štátnych organizácií, ministerstiev, zamestnancom miest a obcí, predstaviteľom verejnej správy a mimovládnych organizácií a interným audítorom.

Viac informácií o podujatí nájdete v pozvánke v prílohe.

Čítať viac

Konferencia Svetový deň kvality /World Quality Day Conference

Každoročne pre Vás pripravujeme najprestížnejšieho podujatie v oblasti kvality na Slovensku konaného k príležitosti svetového dňa kvality. Tento rok pripravujeme už 23. ročník tejto medzinárodnej konferencie.

Every year the most prestigious event in the field of quality in Slovakia held on the occasion of World Quality Day is organized by Slovak Society for Quality. The conference is traditionally held under the slogan of the conference EOQ .

Pozrite si realizované konferencie.

Čítať viac

Model EFQM

Model výnimočnosti EFQM je nástroj určený ku komplexnému posudzovaniu firmy a jej výkonu, známy tiež pod označením EFQM Excellence Model. Zdôrazňuje úlohu vodcovstva v podniku, použitú stratégiu a plánovanie, pôsobenie na pracovníkov, využívané zdroje...

Čítať viac

Model CAF

Model CAF je medzinárodne uznávaný nástroj na samohodnotenie špecificky určený pre organizácie verejnej správu, tiež známy ako Spoločný systém hodnotenia kvality (model CAF - Common Assessment Framework).

Čítať viac

CENA SSK

 

Slovenská spoločnosť pre kvalitu v snahe vyjadriť poctu a ocenenie práce výnimočných osobností pôsobiacich v oblasti kvality udeľuje

Cenu SSK za mimoriadny prínos k rozvoju kvality na Slovensku a
Cenu za rozvoj medzinárodnej spolupráce v oblasti kvality.

Cena je najvyšším individuálnym ocenením jednotlivcov za mimoriadny prínos k rozvoju kvality na Slovensku.

ŠTATÚT CENY

Čítať viac

Odborné časopisy / Journals

Odborné časopisy s nosnou témou manažérskych systémov.

Professional journals with the topic of management systems.

Čítať viac

Certifikácia osôb a systémov / Personnel and Systems Certification

Hlavným prvkom manažérstva firmy sa v súčasnom efektívnom podnikaní stala kvalita. Kvalifikovaný personál je preto predpokladom úspešného podnikania a konkurenčnej schopnosti na domácich a zahraničných trhoch.

Čítať viac

Projekty / Projects

Ministerstvo školstva SR v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre kvalitu realizovalo projekt „ Metodika CAF a príprava samohodnotenia – školenia pre MŠ SR, vysoké školy a univerzity“. Cieľom projektu bola realizácia školení o modeli CAF pre zástupcov MŠ SR, VŠ a UNI a podpora pri jeho implementácii.

Čítať viac

Národný program kvality

Národný program kvality SR reprezentuje úsilie vlády SR zabezpečiť prostredníctvom zainteresovaných úradov štátnej správy, mimovládnych organizácií, zväzov a združení s prispením podnikateľskej sféry zvyšovanie výkonnosti ekonomiky SR a spokojnosti obyvateľstva.

Čítať viac

Kampaň pre podporu Slovenských výrobkov

Stiahnite si bezplatne na svoje výrobky logo " Slovenský výrobok - pomôžme si navzájom ".

Čítať viac

Referencie SSK

O kvalite a spokojnosti našich klientov môžu za nás hovoriť úspešne realizované projekty. Pokiaľ Vás zaujmú a presvedčia, radi pomôžeme aj Vám. Z mnohých vyberáme:

Čítať viac

Členstvo v organizáciách

Slovenská spoločnosť pre kvalitu, o.z. je členom

Čítať viac